thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 5
Số lượt truy cập: 2832040 
Tin tức / Thông báo mới nhất
CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-HVTC ngày 21 tháng 04 năm 2015 của Giám đốc Học viện Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-HVTC  ngày 21 tháng 04 năm 2015

của Giám đốc Học viện Tài chính)

 

1. Tên chuyên ngành:

Tiếng Việt: Kế toán

Tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

3. Yêu cầu về kiến thức

Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán của Học viện Tài chính cần có đủ các nền tảng kiến thức sau:

- Đảm bảo nền kiến thức giáo dục về lý luận chính trị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành kế toán, bao gồm: Triết học, Phương pháp nghiên cứu khoa học;

- Có kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế học tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính, Quản lý nhà nước về kinh tế; Luật kinh tế nâng cao, Thương mại và đầu tư quốc tế...

- Nắm vững kiến thức căn bản và hiện đại về ngành kế toán: Tổng luận về kế toán, Kế toán tài chính nâng cao, Kế toán quản trị nâng cao, Kiểm toán Báo cáo tài chính nâng cao, Kế toán tái cấu trúc doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp.

- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý: Tài chính công nâng cao, Quản trị tài chính nâng cao.

4. Yêu cầu về kỹ năng

Nghiên cứu sinh tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành kế toán:

- Nghiên cứu sinh có hiểu biết chuyên sâu về kiến thức chuyên ngành; có kiến thức rộng về các ngành liên quan; hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn, khả năng thực hành cần thiết.

- Có nền tảng, vững chắc về các học thuyết và lý luận của ngành, chuyên ngành; các kiến thức có tính ứng dụng của chuyên ngành; phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu trước các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

- Có tư duy logic, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể, các đối tác. Biết tổ chức và điều hành hoạt động nhóm làm việc hiệu quả sẵn sàng hợp tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp, khách hàng.

- Biết xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian, các nguồn lực. Biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên và khả năng tổ chức thực hiện một cách khoa học, hiệu quả.

- Biết lắng nghe, thảo luận, thuyết phục, tôn trọng, trợ giúp, chia sẻ, chung sức với các thành viên trong và ngoài đơn vị.

- Biết sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao tiếp như: Lắng nghe, đàm phán, đặt câu hỏi, thuyết trình, xử lý các phản hồi của khách hàng và giao tiếp qua điện thoại.

- Biết kết hợp giữa kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm” trong giải quyết công việc được giao đạt hiệu quả cao.

- Kỹ năng ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu do Bộ Giáo dục & Đào tạo qui định.

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn kế toán kiểm toán; đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định các nội dung về tổ chức công tác kế toán và kiểm toán; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn có liên quan đến kế toán kiểm toán.

6. Yêu cầu về thái độ

          Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ, hành vi sau:

          - Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

          - Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm,

          - Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể- tổ chức và quốc gia.

          - Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định đặc thù của nghề nghiệp.

          - Đáp ứng các yêu cầu đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩchuyên ngành Kế toáncủa Học viện Tài chính có thể tốt làm các công việc như:

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học trình độ cao tại các trường đại học khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

- Nghiên cứu viên trình độ cao tại các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Kế toán, kiểm toán, kinh doanh và quản lý

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kinh doanh và quản lý tại các tập đoàn, các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các định chế tài chính, các tổ chức kinh tế - xã hội...

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, các tiến sĩchuyên ngành tài kế toán có khả năng:

- Tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ sau tiến sĩ;

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức mới và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác.

9. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo

9.1. Trong nước

- Chương trình đào tạo tiến sĩ Kế toán, Trường Đại học Ngoại thương

- Chương trình đào tạo tiến sĩ kế toán, Đại học Thương mại

- Chương trình đào tạo tiến sĩ  kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Chuẩn đầu ra đào tạo trình độ tiến sĩ kế toán của Học viện Ngân hàng.

9.2. Ngoài nước

Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra (learning outcomes): Bologna Process, CDIO, Birmingham, Berlin School of Economics and Laws, UK Standard for Professional Engineering Competence, ...

Các tin khác:
  • THÔNG BÁO BẢO VỆ TRỰC TUYẾN CHO NGHIÊN CỨU SINH CHU TUẤN ANH
  • THÔNG BÁO BẢO VỆ TRỰC TUYẾN CHO NGHIÊN CỨU SINH Khamkiew PHANDAVONG
  • TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 ĐỢT 02 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 02 NĂM 2021 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 ĐỢT 02
  • HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
  • QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH