Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 26
Số lượt truy cập: 1849684 
Tin tức / Thông báo mới nhất
Thông báo thời gian đăng ký và lịch học bổ sung kiến thức năm 2017 đợt 01

                                                   THÔNG BÁO HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

(Dành cho các thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ đợt 01 năm 2017)

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 04/05/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông báo số 1040/TB-HVTC ngày 06/10/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2017 đợt 1 tại Học viện Tài chính;

Khoa Sau Đại học – Học viện Tài chính thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức cho các đối tượng dự thi cao học đợt 01 năm 2017 như sau:

Thời gian đăng ký học

Từ 20/10/2016 đến 07/11/2016

Đối với lớp học các buổi tối trong tuần

Từ 20/10/2016 đến 04/11/2016

Đối với lớp học thứ bảy và chủ nhật

Thời gian học BSKT

Từ 07/11/2016 đến 25/12/2016

Đối với lớp học các buổi tối trong tuần

Từ 05/11/2016 đến 25/12/2016

Đối với lớp học thứ bảy và chủ nhật

Thời gian thi các học phần

Từ 07/01/2017 đến 08/01/2017

Cả ngày thứ bảy và chủ nhật

Thời gian nhận chứng chỉ

Từ 18/02/2017 đến 19/02/2017

Cả ngày thứ bảy và chủ nhật

Ghi chú: Thí sinh đăng ký học tại phòng 204 Khoa Sau Đại học, Học viện Tài chính – Ngõ Hàng Cháo – Đống Đa – Hà Nội.

                                                                                                               

 

 

           Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

PGS,TS. Nguyễn Trọng Thản

Các tin khác:
  • DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN
  • LỊCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) TẠI NGHỆ AN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
  • DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) ĐỢT 02 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
  • LỊCH THI BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT 01 NĂM 2017
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM HỌC LỚP ÔN THI NĂM 2017 ĐỢT 01
  • THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 25 (2016-2018) ĐỢT 02
  • DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 23 (ĐỢT 01)
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2017 ĐỢT 01
  • Thông báo kết quả phúc khảo năm 2016 đợt 02