Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 35
Số lượt truy cập: 1849694 
Tin tức / Thông báo mới nhất
LỊCH HỌC CÁC LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2016 ĐỢT 2

       HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

       KHOA SAU ĐẠI HỌC

                                                                      

                                                                    LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

               CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN

                  (Dành cho đối tượng dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (đợt 1) năm 2017)

               LỚP HỌC NGÀY THỨ 7, CHỦ NHẬT VÀ CÁC TỐI TRONG TUẦN

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

LỊCH HỌC

1

Kế toán tài chính

03

* Cả ngày: 05-06/11/2016

* Tối: 07/11 đến 11/11/2016

2

Kế toán quản trị

03

* Cả ngày: 12-13/11/2016

* Tối: 14/11 đến 18/11/2016

3

Phân tích TCDN

03

* Cả ngày: 26-27/11/2016

* Tối: 28/11 đến 02/12/2016

4

Chuẩn mực kế toán quốc tế

03

* Cả ngày: 03-04/12/2016

* Tối: 05/12 đến 09/12/2016

5

Kiểm toán

03

* Cả ngày: 10-11/12/2016

* Tối: 12/12 đến 16/12/2016

6

Tổ chức công tác kế toán trong DN

03

* Cả ngày: 17-18/12/2016

* Tối: 19/12 đến 23/12/2016

7

Đại cương về kế toán tập đoàn

03

* Cả ngày: 24-25/12/2016

* Tối: 26/12 đến 30/12/2016

 

GHI CHÚ:

- Sáng bắt đầu từ 7h30;  buổi chiều bắt đầu từ 13h30; buổi tối bắt đầu từ: 18h00

- Lịch thi: Cả ngày 07-08/1/2017

- Ngày 18-19/2/2017 Học viên đến khoa Sau đại học nhận chứng chỉ các môn bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ dự thi Cao học.

 

  

     HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

     KHOA SAU ĐẠI HỌC

           

  LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

            CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

       (Dành cho đối tượng dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (đợt 1) năm 2017)

               LỚP HỌC NGÀY THỨ 7, CHỦ NHẬT VÀ CÁC TỐI TRONG TUẦN

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

LỊCH HỌC

1

Quản lý tài chính ĐV sử dụng NSNN

03

* Cả ngày: 05-06/11/2016

* Tối: 07/11 đến 11/11/2016

2

Tài chính doanh nghiệp

03

* Cả ngày: 12-13/11/2016

* Tối: 14/11 đến 18/11/2016

3

Quản trị ngân hàng thương mại

03

* Cả ngày: 26-27/11/2016

* Tối: 28/11 đến 02/12/2016

4

Đầu tư tài chính

03

* Cả ngày: 03-04/12/2016

* Tối: 05/12 đến 09/12/2016

5

Quản lý thuế

03

* Cả ngày: 10-11/12/2016

* Tối: 12/12 đến 16/12/2016

6

Phân tích tài chính doanh nghiệp

03

* Cả ngày: 17-18/12/2016

* Tối: 19/12 đến 23/12/2016

7

Định giá tài sản

03

* Cả ngày: 24-25/12/2016

* Tối: 26/12 đến 30/12/2016

GHI CHÚ:

- Sáng bắt đầu từ 7h30;  buổi chiều bắt đầu từ 13h30; buổi tối bắt đầu từ: 18h00

- Lịch thi: Cả ngày 07-08/1/2017

- Ngày 18-19/2/2017 Học viên đến khoa Sau đại học nhận chứng chỉ các môn bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ dự thi Cao học.

 

 

     HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

     KHOA SAU ĐẠI HỌC

 
 

 

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

(Dành cho đối tượng dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (đợt 1) năm 2017)

LỚP HỌC TỐI THỨ 2 ĐẾN TỐI THỨ 6 VÀ THỨ 7, CHỦ NHẬT

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

LỊCH HỌC

1

Quản lý tài chính ĐV sử dụng NSNN

03

* Tối: 07/11 đến 11/11/2016

* Cả ngày: 12-13/11/2016

2

Tài chính doanh nghiệp

03

* Tối: 14/11 đến 18/11/2016

* Cả ngày: 19-20/11/2016

3

Quản trị ngân hàng thương mại

03

* Tối: 21/11 đến 25/11/2016

* Cả ngày: 26-27/11/2016

4

Quản lý thuế

 

03

* Tối: 28/11 đến 02/12/2016

* Cả ngày: 03-04/12/2016

5

Đầu tư tài chính

03

* Tối: 05/12 đến 09/12/2016

* Cả ngày: 10-11/12/2016

6

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 

03

* Cả ngày: 17-18/12/2016

* Tối: 19/12 đến 23/12/2016

7

Định giá tài sản

 

03

* Cả ngày: 24-25/12/2016

* Tối: 26/12 đến 30/12/2016

 

GHI CHÚ:

- Sáng bắt đầu từ 7h30;  buổi chiều bắt đầu từ 13h30; buổi tối bắt đầu từ: 18h00

- Lịch thi: Cả ngày 07-08/1/2017

- Ngày 18-19/2/2017 Học viên đến khoa Sau đại học nhận chứng chỉ các môn bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ dự thi Cao học.

 

Các tin khác:
  • DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN
  • LỊCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) TẠI NGHỆ AN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
  • DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) ĐỢT 02 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
  • LỊCH THI BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT 01 NĂM 2017
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM HỌC LỚP ÔN THI NĂM 2017 ĐỢT 01
  • THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 25 (2016-2018) ĐỢT 02
  • DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 23 (ĐỢT 01)
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2017 ĐỢT 01
  • Thông báo kết quả phúc khảo năm 2016 đợt 02