Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 34
Số lượt truy cập: 1849693 
Tin tức / Thông báo mới nhất
LỊCH ÔN THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017 ĐỢT 01

 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 KHOA SAU ĐẠI HỌC

                      

LỊCH HỌC ÔN THI CAO HỌC ĐỢT 1/2017

(Cả ngày thứ 7 và chủ nhật)

 

TT

Tên môn

Thời gian

Số buổi

I

Nghiệp vụ

Học cả ngày thứ 7 và CN

24

Tài chính ngân hàng

1.

Tài chính công

* Học cả ngày: 03-04-10-11-17/12/2016

10

2.

Quản trị Ngân hàng thương mại

* Học cả ngày: 18-24-25/12/2016 và sáng 08/01/2017

7

3.

Tài chính doanh nghiệp

* Học cả ngày: chiều 08/01 và 14-15-21/01/2017

7

Kế toán

1

Kế toán tài chính

* Học cả ngày: 03-04-10-11-17-18/12/2016

12

2

Kế toán quản trị

* Học cả ngày: 24-25/12/2016 và 08-14-15-21/01/2017

12

II

Những nguyên lý cơ bản của CNM-LN

* Học cả ngày: 11-12-18-19-25-26/2/2017

12

III

Tiếng anh

* Học cả ngày: 04-05-11-12-18-19/3/2017

12

 

GHI CHÚ:  -  Thời gian đăng ký ôn thi: Từ ngày 15/11 đến ngày 02/12/2016.

                  - Thời gian học:  + Buổi sáng bắt đầu từ 7h30. 

                                              + Buổi chiều bắt đầu từ 13h30. 

Học viên mất thẻ học học ôn, Khoa SĐH không cấp lại./.

 

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 KHOA SAU ĐẠI HỌC

                        LỊCH HỌC ÔN THI CAO HỌC ĐỢT 1/2017

                                               (Các buổi tối trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6)

 

TT

Tên môn

Thời gian

Số buổi

I

Nghiệp vụ

Học các buổi tối

30

Tài chính ngân hàng

1.

Tài chính công

* Tối: 05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20/12/2016

12

2.

Quản trị Ngân hàng thương mại

* Tối: 21-22-23-26-27-28-29-30/12/2016 và 03/01/2017

9

3.

Tài chính doanh nghiệp

* Tối: 04-05-06-09-10-11-12-13-16/01/2017

9

Kế toán

1

Kế toán tài chính

* Tối 05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23/12/2016

15

2

Kế toán quản trị

* Tối: 26-27-28-29-30/12/2016 và 03-04-05-06-09-10-11-12-13-16/01/2017

15

II

Những nguyên lý cơ bản của CNM-LN

* Tối: 17-18-19-20/01 và 13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27/2/2017

15

III

Tiếng anh

* Tối: 28/2 và 01-02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20/3/2017

15

 

GHI CHÚ:   - Thời gian đăng ký ôn thi: Từ ngày 15/11 đến ngày 02/12/2016.

                  - Thời gian học: 18h00.

         Học viên mất thẻ học học ôn thi, Khoa SĐH không cấp lại./.

 

Các tin khác:
  • DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN
  • LỊCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) TẠI NGHỆ AN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
  • DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) ĐỢT 02 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
  • LỊCH THI BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT 01 NĂM 2017
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM HỌC LỚP ÔN THI NĂM 2017 ĐỢT 01
  • THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 25 (2016-2018) ĐỢT 02
  • DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 23 (ĐỢT 01)
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2017 ĐỢT 01
  • Thông báo kết quả phúc khảo năm 2016 đợt 02