Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 29
Số lượt truy cập: 1849687 
Tin tức / Thông báo mới nhất
DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 23 (ĐỢT 01)

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


                                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

                              DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC  KHOÁ 23 (2014-2016) ĐỢT 01

                             ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ

        (Kèm theo Quyết định số  972/QĐ-HVTC ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc HVTC)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

GIỚI TÍNH

ĐIỂM TBCHT

ĐIỂM LUẬN VĂN

ĐIỂM TIẾNG ANH B1

CHUYÊN NGÀNH

1

Chu Việt

Anh

20/10/1978

Thanh Hóa

Nam

8.84

9.70

B1

TC-NH

2

Đào Maưi

Anh

16/10/1991

Lạng Sơn

Nữ

7.10

8.50

B1

TC-NH

3

Đỗ Lan

Anh

22/06/1988

Yên Bái

Nữ

8.02

9.10

B1

TC-NH

4

Nguyễn Ngọc

Anh

22/12/1977

Hải Dương

Nam

7.61

9.25

B1

TC-NH

5

Thạch Thị Ngọc

Ánh

29/12/1989

Cao Bằng

Nữ

8.41

9.60

B1

TC-NH

6

Trần Anh

Bảo

10/05/1991

Nghệ An

Nam

7.55

9.00

B1

TC-NH

7

Hoàng Thị Ngọc

Bích

16/10/1981

Hà nội

Nữ

8.37

9.20

B1

TC-NH

8

Vũ Ngọc

Bích

31/08/1991

Phú Thọ

Nữ

7.78

9.00

B1

TC-NH

9

Phạm Vĩnh

Bình

27/06/1978

Phú Thọ

Nữ

7.89

9.30

B1

TC-NH

10

Vũ Chí

Công

04/05/1986

Hà Nội

Nam

8.34

9.30

B1

TC-NH

11

Nguyễn Kim

Cương

22/10/1983

Hòa Bình

Nữ

7.31

8.50

B1

TC-NH

12

Lê Văn

Đông

11/01/1989

Hà Nội

Nam

8.03

8.80

B1

TC-NH

13

Nguyễn Duy

Đức

15/04/1989

Nghệ An

Nam

7.83

9.00

B1

TC-NH

14

Nguyễn Minh

Đức

28/08/1991

Nam Đinh

Nam

8.26

9.50

B1

TC-NH

15

Nguyễn Minh

Đức

23/05/1991

Thái Bình

Nam

7.31

8.80

B1

TC-NH

16

Nguyễn Tiến

Đức

22/10/1991

Hà Nội

Nam

8.68

9.50

B1

TC-NH

17

Lê Thị Kim

Dung

10/02/1974

Tuyên Quang

7.74

9.10

B1

TC-NH

18

Nguyễn Thị

Dung

09/03/1989

Hưng Yên

Nữ

8.25

9.60

B1

TC-NH

19

Nguyễn Thị Thu

Dung

21/03/1985

Nam Định

7.20

9.00

B1

TC-NH

20

Nguyễn Đức

Dũng

05/09/1982

Thái Bình

Nam

8.31

9.50

B1

TC-NH

21

Nguyễn Đức

Dương

29/10/1991

Hải Dương

Nam

7.49

8.70

B1

TC-NH

22

Nguyễn Thị Thùy

Dương

12/12/1991

Hà Nội

Nữ

8.22

9.00

B1

TC-NH

23

Nguyễn Thị

Duyên

19/11/1991

Thái Nguyên

Nữ

8.44

9.50

B1

TC-NH

24

Nguyễn Thị

Duyên

01/10/1975

Thái Bình

Nữ

8.70

9.70

B1

TC-NH

25

Vũ Thị Tuấn

Duyên

14/05/1991

Thanh Hóa

Nữ

7.55

9.00

B1

TC-NH

26

Đỗ Thị Hương

Giang

10/11/1991

Thái Bình

Nữ

7.21

8.70

B1

TC-NH

27

Phạm Thị Hà

Giang

18/09/1989

Hải Phòng

Nữ

8.27

9.50

B1

TC-NH

28

Đỗ Hữu

21/07/1985

Hà Nội

Nam

7.43

7.80

B1

TC-NH

29

Nguyễn Mỹ

01/11/1991

Tuyên Quang

Nữ

7.84

9.20

B1

TC-NH

30

Nguyễn Thị Thu

15/10/1991

Thái Nguyên

7.58

8.60

B1

TC-NH

31

Nguyễn Thu

29/09/1991

Hà Nội

Nữ

8.02

9.00

B1

TC-NH

32

Phan Thị Thu

20/10/1980

Quảng Bình

Nữ

8.33

9.50

B1

TC-NH

33

Chu Thị Thanh

Hằng

27/05/1991

Thái Nguyên

7.56

9.00

B1

TC-NH

34

Đồng Thanh

Hằng

26/07/1990

Thaí Nguyên

Nữ

7.58

9.30

B1

TC-NH

35

Lê Thị

Hằng

24/12/1991

Hưng Yên

Nữ

8.26

9.50

B1

TC-NH

36

Liễu Minh

Hằng

29/04/1981

Hà Nội

Nữ

7.70

9.10

B1

TC-NH

37

Đào Mỹ

Hạnh

14/05/1991

Thái Bình

Nữ

8.06

9.30

B1

TC-NH

38

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

05/12/1991

Vĩnh Phúc

Nữ

7.34

8.60

B1

TC-NH

39

Lê Thị Thu

Hiền

24/07/1991

Quảng Ninh

Nữ

7.22

8.70

B1

TC-NH

40

Lê Thu

Hiền

18/03/1990

Thanh Hóa

Nữ

7.58

9.00

B1

TC-NH

41

Nguyễn Thị Thu

Hiền

22/04/1991

Hà Nội

Nữ

8.63

9.50

B1

TC-NH

42

Trần Xuân

Hiệp

27/10/1988

Vĩnh Phúc

Nam

7.59

9.00

B1

TC-NH

43

Ngô Minh

Hiếu

25/09/1989

Ninh Bình

Nam

8.55

9.50

B1

TC-NH

44

Vũ Thị Lê

Hoa

25/04/1988

Hải Phòng

Nữ

8.47

9.60

B1

TC-NH

45

Nguyễn Khánh

Hòa

15/04/1990

Ninh Bình

Nữ

7.49

8.50

B1

TC-NH

46

Phan Thị

Hoàn

15/09/1990

Nghệ An

Nữ

7.59

9.00

B1

TC-NH

47

Nguyễn Anh

Hoàng

29/12/1988

Bắc giang

Nam

8.60

9.50

B1

TC-NH

48

Nguyễn Việt

Hoàng

20/04/1984

Thái Bình

Nam

7.80

8.80

B1

TC-NH

49

Đào Thị

Hồng

23/09/1990

Hà Nội

7.60

8.40

B1

TC-NH

50

Lê Ánh

Hồng

02/11/1987

Hà Nội

7.67

9.25

B1

TC-NH

51

Nguyễn Bảo

Hồng

09/12/1988

Ninh Bình

Nữ

6.84

8.30

B1

TC-NH

52

Lê Thị Thu

Huệ

03/01/1990

Thanh Hóa

Nữ

7.80

9.30

B1

TC-NH

53

Nguyễn Mạnh

Hùng

06/06/1973

Vĩnh Phúc

Nam

8.06

9.05

B1

TC-NH

54

Trần Mạnh

Hùng

20/12/1991

Quảng Bình

Nam

7.30

8.50

B1

TC-NH

55

Đặng Việt

Hưng

13/11/1991

Thanh Hóa

Nam

7.72

9.00

B1

TC-NH

56

Hà Tuấn

Hưng

18/07/1990

Thanh Hóa

Nam

7.45

8.60

B1

TC-NH

57

Hoàng Quang

Hưng

14/12/1983

Hà Nội

Nam

7.47

8.70

B1

TC-NH

58

Dương Thị Lan

Hương

25/11/1982

Bắc Giang

Nữ

8.53

9.50

B1

TC-NH

59

Nguyễn Thị

Hương

01/06/1991

Bắc Giang

Nữ

7.55

8.90

B1

TC-NH

60

Nguyễn Thị Thu

Hương

18/10/1991

Bắc Giang

Nữ

7.76

9.00

B1

TC-NH

61

Trần Thị Liên

Hương

07/02/1990

Thái Bình

Nữ

7.65

6.00

B1

TC-NH

62

Nguyễn Thu

H­ương

07/06/1990

Vĩnh Phúc

7.12

8.60

B1

TC-NH

63

Lê Thị Thu

Hường

20/07/1982

Hà Nội

Nữ

8.63

9.60

B1

TC-NH

64

Trần Thị

Hường

01/06/1988

Bắc Ninh

Nữ

7.81

9.20

B1

TC-NH

65

Trịnh Thị Thu

Hường

16/08/1991

Nam Định

Nữ

7.59

8.00

B1

TC-NH

66

Ngô Văn

Huy

23/03/1989

Bắc Giang

Nam

8.02

9.50

B1

TC-NH

67

Nguyễn Đình

Huy

23/09/1986

Hà Nội

Nam

7.92

8.80

B1

TC-NH

68

Nguyễn Đức

Huy

06/06/1990

Vĩnh Phúc

Nam

7.39

8.80

B1

TC-NH

69

NguyÔn Quang

Huy

21/10/1985

Thái Bình

Nam

6.89

8.50

B1

TC-NH

70

Nguyễn Thị Thu

Huyền

06/06/1985

Hà Nội

Nữ

8.44

9.30

B1

TC-NH

71

Nguyễn Thị Thu

Huyền

19/04/1984

Nam Định

Nữ

7.83

9.20

B1

TC-NH

72

Nguyễn Thu

Huyền

07/08/1986

Thái Nguyên

Nữ

7.17

8.70

B1

TC-NH

73

Nguyễn Thương

Huyền

10/01/1984

Phú Thọ

Nữ

8.64

9.30

B1

TC-NH

74

Phạm Thị Thanh

Huyền

24/06/1991

Nam Định

Nữ

7.26

8.80

B1

TC-NH

75

Nguyễn Quốc

Khánh

21/08/1989

Hà Nội

Nam

7.24

8.50

B1

TC-NH

76

Nguyễn Thị Hồng

Khuyên

04/09/1981

Hà Tĩnh

Nữ

7.40

8.50

B1

TC-NH

77

Nguyễn Quang

Kiên

09/10/1979

Hải Dương

Nam

8.41

9.20

B1

TC-NH

78

Trần Trung

Kiên

08/11/1983

Nam

Nam

7.18

8.50

B1

TC-NH

79

Nguyễn Tùng

Lâm

08/01/1991

Thái Bình

Nam

8.29

9.70

B1

TC-NH

80

Bùi Thị Quỳnh

Lan

10/06/1991

Nam Đinh

Nữ

7.33

8.60

B1

TC-NH

81

Bùi Thị Tuyết

Lan

10/06/1991

Nam Đinh

Nữ

7.52

8.40

B1

TC-NH

82

Đỗ Thị Thu

Lan

21/11/1989

Ninh Bình

Nữ

8.44

9.00

B1

TC-NH

83

Lương Thị

Lan

26/05/1991

Vĩnh Phúc

Nữ

7.93

9.00

B1

TC-NH

84

Nguyễn Thị Ngọc

Lan

07/11/1976

Vĩnh Phúc

Nữ

8.63

9.60

B1

TC-NH

85

Trần Thái Hoàng

Lan

19/11/1991

Hà Nội

7.80

7.50

B1

TC-NH

86

Phạm Thị Kim

Len

30/09/1988

Hải Dương

8.60

9.50

B1

TC-NH

87

Nguyễn Thị Phương

Liên

04/09/1991

Hưng Yên

Nữ

7.59

9.00

B1

TC-NH

88

Phan Thị Bích

Liên

25/11/1977

Nghệ An

7.52

9.00

B1

TC-NH

89

Phí Thị Ngọc

Liên

05/03/1984

Hải Phòng

Nữ

7.70

9.00

B1

TC-NH

90

Thiều Thị Thùy

Liên

18/03/1990

Phú Thọ

Nữ

8.04

9.00

B1

TC-NH

91

Phạm Thị

Liễu

15/03/1981

Nam Định

Nữ

8.29

9.50

B1

TC-NH

92

Chu Huy

Linh

05/10/1991

Nghệ An

Nam

7.21

8.50

B1

TC-NH

93

Chu Thị Hoàng

Linh

07/02/1991

Hà Giang

Nữ

7.30

8.50

B1

TC-NH

94

Đỗ Vũ Bảo

Linh

22/10/1990

Hải Dương

Nữ

7.51

8.50

B1

TC-NH

95

Lê Thị Mỹ

Linh

03/12/1991

Quảng Ninh

Nữ

8.34

9.50

B1

TC-NH

96

Lê Thùy

Linh

16/08/1984

Bắc Ninh

Nữ

7.43

9.00

B1

TC-NH

97

Phan Thị Thùy

Linh

04/09/1991

Nghệ An

Nữ

7.99

9.20

B1

TC-NH

98

Trần Thị Mỹ

Linh

27/12/1991

Vĩnh Phúc

Nữ

8.00

9.50

B1

TC-NH

99

Nguyễn Thành

Luân

02/11/1990

Nam Định

Nam

8.35

9.30

B1

TC-NH

100

Bùi Thị Huyền

Lương

06/09/1991

Thái Bình

Nữ

8.24

9.20

B1

TC-NH

101

Hà Thị Phương

Mai

25/06/1991

Hà Nội

Nữ

8.62

9.00

B1

TC-NH

102

Ngô Thị Quỳnh

Mai

15/03/1992

Hải Dương

Nữ

7.90

9.30

B1

TC-NH

103

Nguyễn Thị

Mai

25/04/1978

Hà Nội

Nữ

8.07

9.20

B1

TC-NH

104

Phạm Thị Ngọc

Mai

14/12/1990

Nam Định

7.95

9.20

B1

TC-NH

105

Nguyễn Thanh

Mạn

20/01/1973

Bắc Ninh

8.46

9.50

B1

TC-NH

106

Hoàng Thế

Mạnh

10/01/1990

Hà Nội

Nam

7.07

7.50

B1

TC-NH

107

Hoàng Văn

Minh

19/10/1983

Hà Nội

Nam

7.76

9.00

B1

TC-NH

108

Đàm Hà

My

20/01/1991

Vĩnh Phúc

Nữ

6.95

8.20

B1

TC-NH

109

Tô Hà

My

28/11/1990

Hà nội

8.20

9.30

B1

TC-NH

110

Quách Ngọc

Nam

07/09/1984

Thanh Hóa

Nam

7.91

9.30

B1

TC-NH

111

Đinh Thu

Nga

07/10/1987

Hà nội

7.73

9.00

B1

TC-NH

112

Lê Thị Hằng

Nga

29/08/1990

Nghệ An

Nữ

7.47

8.80

B1

TC-NH

113

Nguyễn Hằng

Nga

17/11/1990

Hà Nội

Nữ

7.81

9.20

B1

TC-NH

114

Đào Văn

Ngọc

10/01/1992

Hải Dương

Nam

8.46

9.30

B1

TC-NH

115

Lê Thị Bích

Ngọc

17/07/1989

Thái Bình

Nữ

8.74

9.60

B1

TC-NH

116

Nguyễn Thị

Ngọc

26/08/1987

Thái Bình

Nữ

7.77

8.10

B1

TC-NH

117

Đặng Thị Hồng

Nhung

08/10/1991

Phú Thọ

Nữ

7.45

8.70

B1

TC-NH

118

Lưu Thị Hồng

Nhung

18/12/1979

Vĩnh Phúc

Nữ

8.78

9.80

B1

TC-NH

119

Nguyễn Kim

Nhung

01/08/1990

Vĩnh Phúc

Nữ

8.66

9.00

B1

TC-NH

120

Phạm Thị Hồng

Nhung

08/05/1991

Nam Định

Nữ

7.38

7.00

B1

TC-NH

121

Trần Thị Tuyết

Nhung

17/04/1990

Nam Định

8.11

8.80

B1

TC-NH

122

Vũ Hồng

Nhung

30/09/1991

Nam Định

Nữ

7.42

8.90

B1

TC-NH

123

Nguyễn Thị

Nụ

15/03/1981

Hưng Yên

Nữ

8.72

9.80

B1

TC-NH

124

Nguyễn Thị Ngọc

Oanh

21/03/1977

Thái Bình

Nữ

8.81

9.80

B1

TC-NH

125

Nguyễn Thị Vân

Oanh

28/03/1990

Nam Đinh

Nữ

8.40

9.50

B1

TC-NH

126

Vũ Kim

Oanh

24/11/1981

Hà Nội

Nữ

8.69

9.70

B1

TC-NH

127

L­u Nguyên

Phú

29/04/1990

Hà Nội

Nam

7.63

9.10

B1

TC-NH

128

Đặng Quỳnh

Phương

14/11/1988

Thái Nguyên

Nữ

7.78

8.90

B1

TC-NH

129

Đỗ Thị Thu

Phương

26/03/1988

Nam Định

Nữ

7.12

8.50

B1

TC-NH

130

Dương Thu

Phương

17/02/1991

Vĩnh Phúc

Nữ

7.99

9.30

B1

TC-NH

131

Hứa Duy

Phương

01/04/1990

Hải Dương

Nam

7.69

9.20

B1

TC-NH

132

Lương Thị Minh

Phương

10/04/1978

Phú Thọ

Nữ

8.02

9.00

B1

TC-NH

133

Mai Lan

Phương

09/06/1990

Thanh Hóa

Nữ

7.64

8.60

B1

TC-NH

134

Nguyễn Thanh

Phương

29/07/1990

Hà Nội

Nữ

8.35

9.30

B1

TC-NH

135

Nguyễn Việt

Phương

29/05/1989

Ninh Bình

Nam

8.26

9.40

B1

TC-NH

136

Từ Tuấn

Phương

20/04/1991

Hà Tĩnh

Nam

8.31

9.50

B1

TC-NH

137

Vũ Mai

Phương

22/04/1991

Thanh Hóa

Nữ

8.10

9.50

B1

TC-NH

138

Ninh Thị

Phư­ơng

18/12/1991

Hải Dương

7.85

8.90

B1

TC-NH

139

Nguyễn Thị Kim

Phượng

08/11/1980

Hà Nội

Nữ

7.97

9.40

B1

TC-NH

140

Vũ Thị Hoàng

Phượng

19/05/1991

Quảng Ninh

Nữ

7.47

8.80

B1

TC-NH

141

Vũ Trung

Quân

08/08/1990

Quảng Ninh

Nam

7.10

8.30

B1

TC-NH

142

Đỗ Thị

Quyên

10/12/1989

Nam

8.48

9.60

B1

TC-NH

143

Đào Nh­ư

Quỳnh

18/09/1984

Hưng yên

7.81

9.30

B1

TC-NH

144

Nguyễn Ngọc

Sang

23/09/1990

Nam

Nam

7.14

9.00

B1

TC-NH

145

Nguyễn Hồng

Sơn

07/09/1991

Hà Tĩnh

Nam

7.84

9.00

B1

TC-NH

146

Nguyễn Thanh

Sơn

24/04/1987

Hà Nội

Nam

7.62

9.10

B1

TC-NH

147

Đỗ Thị

Tân

17/01/1991

Hà Nội

Nữ

7.35

8.00

B1

TC-NH

148

Nguyễn Đức

Thắng

30/06/1988

Hải Dương

Nam

8.01

9.00

B1

TC-NH

149

Lê Hùng

Thanh

15/08/1991

Vĩnh Phúc

Nam

7.51

9.00

B1

TC-NH

150

Nguyễn Phương

Thanh

20/03/1989

Vĩnh Phúc

Nữ

7.71

9.00

B1

TC-NH

151

Nguyễn Thế

Thanh

05/12/1973

Hà Giang

Nam

7.64

9.10

B1

TC-NH

152

Nguyễn Thị Thanh

Thanh

15/07/1990

Bắc Ninh

Nữ

8.59

9.70

B1

TC-NH

153

Lê Ngọc

Thành

19/08/1991

Hà Nội

Nam

7.68

8.50

B1

TC-NH

154

Nguyễn Duy

Thành

21/10/1991

Bắc Giang

Nam

7.59

8.80

B1

TC-NH

155

Nguyễn Lê

Thành

10/10/1982

Bắc Ninh

Nam

8.35

9.70

B1

TC-NH

156

Nguyễn Tiến

Thành

13/06/1986

Hà Nội

Nam

7.92

9.40

B1

TC-NH

157

Vũ Phương

Thảo

05/10/1991

Thái Bình

Nữ

7.34

8.50

B1

TC-NH

158

Đoàn Huyền

Thư

24/07/1991

Hải Dương

Nữ

7.51

8.50

B1

TC-NH

159

Đỗ Xuân

Thuần

29/11/1988

Thanh Hóa

Nam

6.84

9.00

B1

TC-NH

160

Nguyễn Thị Hoài

Thương

02/10/1990

Nghệ An

7.84

8.60

B1

TC-NH

161

Lê Diệu

Thúy

05/01/1990

Hà Tĩnh

7.63

9.00

B1

TC-NH