Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 50
Số lượt truy cập: 1849711 
Tin tức / Thông báo mới nhất
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) TẠI NGHỆ AN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHOÁ 23 (2014-2016) TẠI NGHỆ AN
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
(Kèm theo Quyết định số 1440 /QĐ-HVTC ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc HVTC)
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Điểm TBCHT Điểm Luận văn Điểm Tiếng anh B1 Chuyên ngành
1.          Nguyễn Tuấn Anh 06/07/1987 Thanh Hóa Nam 7.3 9.0 B1 TC-NH
2.          Phan Thị Lan Anh 06/05/1982 Nghệ An Nữ 7.5 8.6 B1 TC-NH
3.          Phạm Ngọc Anh 06/11/1973 Nghệ An Nam 7.7 9.0 B1 TC-NH
4.          Nguyễn Thị Bằng 06/06/1976 Thái nguyên Nữ 7.6 8.9 B1 TC-NH
5.          Nguyễn Duy Châu 28/03/1983 Nghệ An Nam 7.3 8.5 B1 TC-NH
6.          Trần Đình Chiến 10/10/1978 Hà Tĩnh Nam 7.3 9.0 B1 TC-NH
7.          Nguyễn Xuân Chung 04/05/1973 Nghệ An Nam 7.2 9.0 B1 TC-NH
8.          Ngô Thị Thùy Dương 09/03/1988 Nghệ An Nữ 7.8 9.0 B1 TC-NH
9.          Nguyễn Trung Đức 20/05/1991 Nghệ An Nam 7.7 8.8 B1 TC-NH
10.       Bùi Gia 08/10/1988 Nghệ An Nam 7.5 9.0 B1 TC-NH
11.       Đặng Thị 29/04/1987 Nghệ An Nữ 7.7 8.5 B1 TC-NH
12.       Nguyễn Thị Hồng 25/10/1984 Nam định Nữ 8.0 8.5 B1 TC-NH
13.       Phan Thị Ngọc 10/01/1985 Nghệ An Nữ 7.7 8.8 B1 TC-NH
14.       Nguyễn Mỹ Hạnh 20/01/1988 Nghệ An Nữ 7.5 8.5 B1 TC-NH
15.       Phan Huy Hải 11/04/1991 Nghệ An Nam 7.3 8.8 B1 TC-NH
16.       Nguyễn Thị Bích Hằng 05/11/1991 Nghệ An Nữ 7.9 9.3 B1 TC-NH
17.       Trương Thị Hiền 24/07/1985 Nghệ An Nữ 7.4 8.8 B1 TC-NH
18.       Nguyễn Thị Thanh Hoa 07/12/1991 Nghệ An Nữ 7.6 9.0 B1 TC-NH
19.       Phạm Thị Ngọc Hoa 11/03/1982 Nghệ An Nữ 7.5 9.0 B1 TC-NH
20.       Nguyễn Thị Ngọc Huyền 14/04/1992 Nghệ An Nữ 7.5 8.4 B1 TC-NH
21.       Phan Thị Hương 21/01/1981 Nghệ An Nữ 7.8 8.9 B1 TC-NH
22.       Nguyễn Duy Linh 16/09/1989 Nghệ An Nam 7.5 8.8 B1 TC-NH
23.       Nguyễn Thanh Lương 12/10/1976 Hà Tĩnh Nam 7.6 8.8 B1 TC-NH
24.       Nguyễn Thị Tuyết Mai 09/03/1983 Nghệ An Nữ 7.8 9.0 B1 TC-NH
25.       Nguyễn Duy Minh 16/11/1988 Nghệ An Nam 7.3 8.8 B1 TC-NH
26.       Trương Thị Hồng Nghĩa 24/10/1986 Nghệ An Nữ 7.5 8.5 B1 TC-NH
27.       Nguyễn Trung Nguyên 21/06/1983 Nghệ An Nam 6.9 8.5 B1 TC-NH
28.       Trần Thị Minh Nguyệt 02/05/1979 Nghệ An Nữ 7.3 8.8 B1 TC-NH
29.       Ngô Thị Tú Oanh 24/12/1989 Nghệ An Nữ 7.6 9.0 B1 TC-NH
30.       Phan Viết Phong 08/08/1973 Nghệ An Nam 7.7 9.0 B1 TC-NH
31.       Lưu Thị Sâm 24/08/1985 Nghệ An Nữ 8.0 9.0 B1 TC-NH
32.       Lê Thái Sơn 26/02/1971 Thái Bình Nam 8.3 9.0 B1 TC-NH
33.       Phạm Thị Hoài Thanh 07/01/1988 Nghệ An Nữ 7.7 8.6 B1 TC-NH
34.       Phan Thị Hương Thảo 10/07/1991 Nghệ An Nữ 7.6 8.4 B1 TC-NH
35.       Nguyễn Chiến Thắng 13/08/1989 Nghệ An Nam 7.4 9.0 B1 TC-NH
36.       Nguyễn Tiến Thịnh 14/08/1988 Hà Tĩnh Nam 7.9 8.8 B1 TC-NH
37.       Hoàng Thị Minh Thu 05/11/1974 Nghệ An Nữ 7.4 9.0 B1 TC-NH
38.       Nguyễn Thị Thu Trang 16/10/1982 Nghệ An Nữ 8.4 9.0 B1 TC-NH
39.       Phạm Thị Quỳnh Trang 10/12/1989 Nghệ An Nữ 7.5 8.6 B1 TC-NH
40.       Võ Thị Quỳnh Trang 17/01/1992 Nghệ An Nữ 7.9 8.8 B1 TC-NH
41.       Đoàn Thị Hương Trà 21/12/1983 Hà Tĩnh Nữ 7.6 8.8 B1 TC-NH
42.       Nguyễn Đình Tráng 20/09/1974 Hà Tĩnh Nam 7.3 8.6 B1 TC-NH
43.       Nguyễn Mạnh Tuấn 23/01/1991 Nghệ An Nam 7.3 8.2 B1 TC-NH
44.       Nguyễn Văn Tuấn 16/08/1983 Nghệ An Nam 7.2 8.8 B1 TC-NH
45.       Phạm Thị Hồng Tuyết 06/08/1989 Nghệ An Nữ 7.6 8.5 B1 TC-NH
46.       Nguyễn Anh 29/08/1984 Nghệ An Nam 7.4 8.2 B1 TC-NH
47.       Nguyễn Thị Thanh 09/01/1989 Nghệ An Nữ 7.5 9.0 B1 TC-NH
48.       Đậu Thị Vân 05/05/1982 Nghệ An Nữ 7.6 8.8 B1 TC-NH
49.       Hồ Đức Việt 19/11/1990 Nghệ An Nam 7.5 9.0 B1 TC-NH
50.       Phạm Thị Tú Anh 02/03/1989 Nghệ an Nữ 7.7 8.9 B1 Kế toán
51.       Phạm Thị Bình 22/12/1989 Nghệ an Nữ 7.9 9.0 B1 Kế toán
52.       Nguyễn Thị Phương Chi 15/04/1989 Nghệ an Nữ 7.8 8.6 B1 Kế toán
53.       Trần Thị Hồng Chuyên 19/12/1980 Nghệ an Nữ 7.6 8.6 B1 Kế toán
54.       Trần Đình Đạt 02/09/1971 Hà tĩnh Nam 7.4 8.6 B1 Kế toán
55.       Trần Anh Đức 17/11/1984 Hà tĩnh Nam 7.4 8.5 B1 Kế toán
56.       Hồ Thị Hà Giang 13/05/1988 Nghệ an Nữ 7.4 8.3 B1 Kế toán
57.       Phạm Đức Giáp 12/02/1984 Nghệ an Nam 7.9 9.0 B1 Kế toán
58.       Bùi Thị Ngọc 07/11/1987 Nghệ an Nữ 8.0 8.6 B1 Kế toán
59.       Lê Thị Vân 30/08/1976 Nghệ an Nữ 8.4 9.0 B1 Kế toán
60.       Trần Hoàng 25/04/1972 Hà tĩnh Nam 7.8 8.8 B1 Kế toán
61.       Phan Thị Thu Hiền 06/10/1988 Hà tĩnh Nữ 8.2 8.6 B1 Kế toán
62.       Nguyễn Thị Hoa 20/07/1989 Nghệ an Nữ 8.2 8.8 B1 Kế toán
63.       Lê Thị ánh Hồng 25/08/1985 Nghệ an Nữ 7.8 8.8 B1 Kế toán
64.       Nguyễn Thị Song Hương 04/04/1990 Nghệ an Nữ 7.8 9.0 B1 Kế toán
65.       Ngô Đình 08/11/1978 Nghệ an Nam 8.2 8.5 B1 Kế toán
66.       Trần Hồng Lam 06/06/1978 Hà tĩnh Nữ 7.9 8.5 B1 Kế toán
67.       Trương Thị Thu 23/05/1992 Nghệ an Nữ 7.8 8.5 B1 Kế toán
68.       Nguyễn Sỹ Linh 27/02/1988 Nghệ an Nam 7.8 8.5 B1 Kế toán
69.       Nguyễn Thị Phương Mai 30/10/1985 Nghệ an Nữ 7.7 8.5 B1 Kế toán
70.       Nguyễn Thị Minh 30/08/1983 Nghệ an Nữ 8.1 8.5 B1 Kế toán
71.       Nguyễn Thị Oanh 12/08/1987 Nghệ an Nữ 7.5 8.8 B1 Kế toán
72.       Nguyễn Thị Kiều Oanh 16/07/1991 Nghệ an Nữ 7.6 8.8 B1 Kế toán
73.       Trịnh Quốc Quân 12/04/1990 Nghệ an Nam 7.6 8.8 B1 Kế toán
74.       Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/08/1992 Nghệ an Nữ 7.6 8.6 B1 Kế toán
75.       Phạm Văn Quỳnh 10/05/1989 Nghệ an Nam 7.4 8.5 B1 Kế toán
76.       Trần Thị Thanh Tâm 31/12/1989 Nghệ an Nữ 8.4 9.0 B1 Kế toán
77.       Phạm Thị Bảo Thoa 14/11/1989 Nghệ an Nữ 7.9 8.8 B1 Kế toán
78.       Đặng Thị Thúy 20/07/1983 Nghệ an Nữ 8.5 9.3 B1 Kế toán
79.       Thái Thị Thủy 12/04/1988 Nghệ an Nữ 8.0 8.3 B1 Kế toán
80.       Nguyễn Quỳnh Trang 08/08/1991 Nghệ an Nữ 7.5 8.5 B1 Kế toán
81.       Phạm Thị Thu Trang 27/07/1988 Nghệ an Nữ 8.0 8.8 B1 Kế toán
82.       Phan Thành Trung 20/11/1990 Nghệ an Nam 7.4 8.5 B1 Kế toán
83.       Ngô Thị Tươi 24/04/1984 Nghệ an Nữ 7.6 9.0 B1 Kế toán
Danh sách gồm: 83 học viên

Các tin khác:
  • DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN
  • LỊCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) ĐỢT 02 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
  • LỊCH THI BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT 01 NĂM 2017
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM HỌC LỚP ÔN THI NĂM 2017 ĐỢT 01
  • THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 25 (2016-2018) ĐỢT 02
  • DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 23 (ĐỢT 01)
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2017 ĐỢT 01
  • Thông báo kết quả phúc khảo năm 2016 đợt 02
  • LỊCH ÔN THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017 ĐỢT 01