Tin tức / Thông báo mới nhất
THÔNG BÁO: ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 27 (2018-2020) ĐỢT 02

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                        Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển và Lễ khai giảng cao học khóa 27 (2018- 2020) đợt 02

 
 

 

 

                Khoa Sau đại học thông báo điểm trúng tuyển và thời gian tổ chức Lễ khai giảng cho các học viên trúng tuyển cao học khóa 27 (2018-2020) đợt 02 như sau:

1. Điểm trúng tuyển:

STT

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

1

Tài chính – Ngân hàng

Từ 15,00 điểm trở lên

2

Kế toán

Từ 13,25 điểm trở lên

3

Quản lý kinh tế

Từ 11,75 điểm trở lên

2. Lễ khai giảng cao học khóa 27 (2018- 2020) đợt 02:

Ngày khai giảng:

10/11/2018

Thời gian:

8h00

Địa điểm:

Hội trường 700, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3. Lịch học toàn khóa và địa điểm học:

- Lịch học toàn khóa sẽ được thông báo vào ngày khai giảng.

- Địa điểm học: Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính (53E, Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội).

4. Học phí: Ban Tài chính kế toán – Học viện Tài chính sẽ thông báo sau khi nhập học và đăng ký hình thức học.

                Đề nghị các học viên đến dự khai giảng và nhập học đầy đủ, đúng giờ.

Trân Trọng!

Ghi chú: Các học viên chưa nhận được giấy báo nhập học vẫn đến dự Lễ khai giảng bình thường.

                                                                                                                KHOA SAU ĐẠI HỌC

  

Các tin khác:
  • THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC ÔN THI CÁC MÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH DỰ XÉT TUYỂN NĂM 2018 ĐỢT 2
  • THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018 ĐỢT 2
  • Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 02 tại Học viện Tài chính
  • QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH