Tin tức / Thông báo mới nhất
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

                               THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Thời gian đăng ký học

Từ ngày 15/11/2018 đến 30/11/2018

2

Địa điểm đăng ký học

Phòng 405 khoa sau đại học, Học viện Tài chính

3

Địa điểm học

Học viện Tài chính, 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội.

B

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

HỌC PHẦN

CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

 

1.

QL tài chính ĐV sử dụng NSNN

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 01/12/2018 đến 07/12/2018

2.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 08/12/2018 đến 14/12/2018

3.

Phân tích TCDN

Tài chính – ngân hàng

 và Kế toán

60

Từ 15/12/2018 đến 21/12/2018

4.

Quản trị ngân hàng thương mại

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 22/12/2018 đến 28/12/2018

5.

Quản lý thuế

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 29/12/2018 đến 04/01/2019

6.

Đầu tư tài chính

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 05/01/2019 đến 11/01/2019

7.

Định giá tài sản

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 12/01/2019 đến 18/01/2019

8.

Kế toán tài chính

Kế toán

60

Từ 01/12/2018 đến 07/12/2018

9.

Kế toán quản trị

Kế toán

60

Từ 08/12/2018 đến 14/12/2018

10.

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán

60

Từ 22/12/2018 đến 28/12/2018

11.

Kiểm toán

Kế toán

60

Từ 29/12/2018 đến 04/01/2019

12.

Tổ chức công tác KT trong DN

Kế toán

60

Từ 05/01/2019 đến 11/01/2019

13.

Đại cương về kế toán tập đoàn

Kế toán

60

Từ 12/01/2019 đến 18/01/2019

14.

Quản lý tài chính công

Quản lý kinh tế

60

Từ 01/12/2018 đến 07/12/2018

15.

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý kinh tế

60

Từ 08/12/2018 đến 14/12/2018

16.

Quản trị doanh nghiệp

Quản lý kinh tế

60

Từ 15/12/2018 đến 21/12/2018

17.

Quản trị học

Quản lý kinh tế

60

Từ 22/12/2018 đến 28/12/2018

18.

Quản lý tài sản công

Quản lý kinh tế

60

Từ 29/12/2018 đến 04/01/2019

19.

Kinh tế học công cộng

Quản lý kinh tế

60

Từ 05/01/2019 đến 11/01/2019

20.

Kinh tế học vĩ mô

Quản lý kinh tế

60

Từ 12/01/2019 đến 18/01/2019

21.

Kinh tế học vi mô

Quản lý kinh tế

60

Từ 19/01/2019 đến 25/01/2019

22.

Kinh tế quốc tế

Quản lý kinh tế

60

Từ 26/01/2019 đến 01/02/2019

23.

Kinh tế đầu tư

Quản lý kinh tế

60

Từ 16/02/2019 đến 22/02/2019

24.

Khoa học quản lý

Quản lý kinh tế

60

Từ 23/02/2019 đến 01/03/2019

Ghi chú: Ngày 02 và 03/03/2019 Học viên đến khoa Sau đại học nhận chứng chỉ các môn bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ dự thi cao học. 

 

  

Các tin khác:
  • THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC ÔN THI CÁC MÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH DỰ XÉT TUYỂN NĂM 2018 ĐỢT 2
  • TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO: ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 27 (2018-2020) ĐỢT 02
  • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018 ĐỢT 2
  • Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 02 tại Học viện Tài chính
  • QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH