Tin tức / Thông báo mới nhất
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC ÔN THI CÁC MÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC ÔN THI CÁC MÔN THI TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Địa điểm học ôn thi

Học viện tài chính, 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Cát Linh, Hà Nội

2

Thời gian bắt đầu học

Buổi sáng từ 7h30; buổi chiều từ 13h30.

B

LỊCH HỌC ÔN THI

 

Tên môn học

Hình thức lớp học

Thời gian học

1

Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 19/01/2019 đến 27/01/2019

2

Tài chính tiền tệ

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 16/02/2019 đến 03/03/2019

3

Nguyên lý kế toán

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 16/02/2019 đến 03/03/2019

4

Khoa học quản lý

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 16/02/2019 đến 03/03/2019

5

Tiếng Anh

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 09/03/2019 đến 17/03/2019

 

Ghi chú:

Môn học đầu tiên từ ngày 19/01/2019 : Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin thay cho lịch đã thông báo ban đầu.

Các tin khác:
  • LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH DỰ XÉT TUYỂN NĂM 2018 ĐỢT 2
  • THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO: ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 27 (2018-2020) ĐỢT 02
  • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018 ĐỢT 2
  • Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 02 tại Học viện Tài chính
  • QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH