thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 11
Số lượt truy cập: 2487273 
Tin tức / Tin tức nổi bật
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2020 ĐỢT 01

                                   THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2020 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Thời gian đăng ký học

Từ ngày 05/11/2019 đến 22/11/2019

2

Địa điểm đăng ký học

Phòng 405 khoa sau đại học, Học viện Tài chính

3

Địa điểm học

Học viện Tài chính, 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội.

B

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

HỌC PHẦN

CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

 

1.

QL tài chính ĐV sử dụng NSNN

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 23/11 đến 29/11/2019

2.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 30/11 đến 06/12/2019

3.

Phân tích TCDN

Tài chính – ngân hàng

 và Kế toán

60

Từ 07/12 đến 13/12/2019

4.

Quản trị ngân hàng thương mại

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 14/12 đến 20/12/2019

5.

Quản lý thuế

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 21/12 đến 27/12/2019

6.

Đầu tư tài chính

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 28/12 đến 03/01/2020

7.

Định giá tài sản

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 04/01 đến 10/01/2020

8.

Kế toán quản trị

Kế toán

60

Từ 23/11 đến 29/11/2019

9.

Kế toán tài chính

Kế toán

60

Từ 30/11 đến 06/12/2019

10.

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán

60

Từ 14/12 đến 20/12/2019

11.

Kiểm toán

Kế toán

60

Từ 21/12 đến 27/12/2019

12.

Tổ chức công tác KT trong DN

Kế toán

60

Từ 28/12 đến 03/01/2020

13.

Đại cương về kế toán tập đoàn

Kế toán

60

Từ 04/01 đến 10/01/2020

14.

Quản lý tài chính công

Quản lý kinh tế

60

Từ 23/11 đến 29/11/2019

15.

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý kinh tế

60

Từ 30/11 đến 06/12/2019

16.

Quản trị doanh nghiệp

Quản lý kinh tế

60

Từ 07/12 đến 13/12/2019

17.

Quản trị học

Quản lý kinh tế

60

Từ 14/12 đến 20/12/2019

18.

Quản lý tài sản công

Quản lý kinh tế

60

Từ 21/12 đến 27/12/2019

19.

Kinh tế học công cộng

Quản lý kinh tế

60

Từ 28/12 đến 03/01/2020

20.

Kinh tế học vĩ mô

Quản lý kinh tế

60

Từ 04/01 đến 10/01/2020

21.

Kinh tế học vi mô

Quản lý kinh tế

60

Từ 11/01 đến 17/01/2020

22.

Kinh tế quốc tế

Quản lý kinh tế

60

Từ 01/02 đến 07/02/2020

23.

Kinh tế đầu tư

Quản lý kinh tế

60

Từ 08/02 đến 14/02/2020

24.

Khoa học quản lý

Quản lý kinh tế

60

Từ 15/02 đến 21/02/2020

Ghi chú: Ngày 29/02 và 01/03/2020 Học viên đến khoa Sau đại học nhận chứng chỉ các môn bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ dự thi cao học.