Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 5
Số lượt truy cập: 1564788 
Tin tức / Tin tức nổi bật
Giới thiệu Khoa Sau Đại Học _ Học Viện Tài Chính
Giám đốc Ngô Thế Chi phát biểu trong lễ trao bằng Tiến Sĩ và Thạc Sĩ Kinh tế

Học viện Tài chính được thành lập theo Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội, Viện Khoa học Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ - Bộ Tài chính. Học viện Tài chính hoạt động theo Quyết định số 126/2001/QĐ-BTC, ngày 05 tháng 12 năm 2001 (nay được sửa đổi theo Quyết định số 1296/2010/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).Ngoài trụ sở chính số 8 Phan Huy Chú quận Hoàn Kiếm, Học viện còn có các cơ sở đào tạo tại Đông Ngạc - Từ Liêm và 53E Phan Phù Tiên thành phố Hà Nội, Học viện chịu sự quản lý của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, thực hiện nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng kỹ năng quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng anh tài chính và tin học tài chính - kế toán, với các loại hệ đào tạo : Đại học chính quy, đại học tại chức, đại học văn bằng II, hoàn chỉnh kiến thức đại học và sau đại học.
Học viện hiện có gần 620 cán bộ, viên chức ; trong đó có 380 giảng viên cơ hữu, 28 nghiên cứu viên, 30 giáo sư và phó giáo sư, hơn 88 tiến sỹ, 196 thạc sỹ, 28 nhà giáo ưu tú. Giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng và tham gia hướng dẫn khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh: gần 200 Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ và Tiến sỹ khoa học hiện đang công tác tại các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các Bộ, Ngành và các Doanh nghiệp. Hàng năm, quy mô đào tạo của Học viện tăng trung bình 11,46%. Năm học 2010-2011, Học viện đào tạo hơn 23.200 sinh viên, học viên các hệ.
 Học viện Tài chính có bề dày lịch sử 47 năm đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng cán bộ tài chính kế toán, trong đó có hơn 23 năm đào tạo sau đại học. Tính đến nay Học viện Tài chính đã đào tạo được trên 200 tiến sỹ, 1.500 thạc sỹ và hơn 68.000 cử nhân kinh tế cho ngành tài chính và đất nước.
Nhiệm vụ đào tạo sau đại học của Học viện Tài chính được Nhà nước giao thông qua các quyết định :
Quyết định số 15-CT ngày 19/01/1987 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Tài chính Kế toán;
Quyết định số 2555/QĐ-SĐH ngày 5/10/1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cao học cho Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội với 2 chuyên ngành: Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng (mã số 5.02.09) ; Kế toán, Tài vụ và Phân tích hoạt động kinh tế (mã số 5.02.11);
Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 03/11/1995 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo Nghiên cứu sinh cho Viện Nghiên cứu Khoa học Tài chính với 02 chuyên ngành: Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng (mã số 5.02.09) ; Kế toán, Tài vụ và Phân tích hoạt động kinh tế (mã số 5.02.11).
Quyết định số 5037/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Học viện Tài chính chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng (mã số : 60.34.20).
Các chuyên ngành sau đại học đang đào tạo tại Học viện Tài chính bao gồm :
* Đào tạo trình độ tiến sĩ với 02 chuyên ngành:
- Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng (mã số : 60.31.12.01);
- Chuyên ngành Kế toán (mã số : 60.34.30.01).
* Đào tạo trình độ thạc sĩ với 03 chuyên ngành:
- Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng (mã số : 60.31.12);
- Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng (mã số : 60.34.20);
- Chuyên ngành Kế toán (mã số : 60.34.30).
Trong những năm gần đây quy mô đào tạo sau đại học của Học viện Tài chính đã tăng lên đáng kể. Hiện nay Học viện Tài chính đang đào tạo trên 180 nghiên cứu sinh và 2000 học viên cao học. Ngoài ra Học viện Tài chính đã và đang thực hiện liên kết đào tạo sau đại học với nhiều trường đại học trong và ngoài nước: Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Đại học Duy Tân – Đà Nẵng, Đại học Tài chính Marketing – Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Lạc Hồng – Đồng Nai và Học viện Kinh tế Tài chính nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.