thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 6
Số lượt truy cập: 2635445 
Tin tức / Tin tức nổi bật
Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 2 ( Lớp mới)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 02 NĂM 2020 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Thời gian đăng ký học

Từ ngày 10/7/2020

2

Địa điểm đăng ký học

Phòng 405 khoa sau đại học, Học viện Tài chính

3

Địa điểm học

Học viện Tài chính, 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội.

B

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

HỌC PHẦN

CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

 

1.

QL tài chính ĐV sử dụng NSNN

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 01/8

2.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 08/8

3.

Phân tích TCDN

Tài chính – ngân hàng

 và Kế toán

60

Từ ngày 15/8

4.

Quản trị ngân hàng thương mại

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 22/8

5.

Quản lý thuế

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 29/8

6.

Đầu tư tài chính

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 05/9

7.

Định giá tài sản

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 12/9

8.

Kế toán quản trị

Kế toán

60

Từ ngày 01/8

9.

Kế toán tài chính

Kế toán

60

Từ ngày 08/8

10.

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán

60

Từ ngày 22/8

11.

Kiểm toán

Kế toán

60

Từ ngày 29/8

12.

Tổ chức công tác KT trong DN

Kế toán

60

Từ ngày 05/9

13.

Đại cương về kế toán tập đoàn

Kế toán

60

Từ ngày 12/9

14.

Quản lý tài chính công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 01/8

15.

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 08/8

16.

Quản trị doanh nghiệp

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 15/8

17.

Quản trị học

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 22/8

18.

Quản lý tài sản công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 29/8

19.

Kinh tế học công cộng

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 05/9

20.

Kinh tế học vĩ mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 12/9

21.

Kinh tế học vi mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 19/9

22.

Kinh tế quốc tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 26/9

23.

Kinh tế đầu tư

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 03/10

24.

Khoa học quản lý

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 10/10