Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 41
Số lượt truy cập: 1849701 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC
Ngày đăng: 21-12-2016

 

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Phương Ngọc.
Về đề tài: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty sản xuất kinh doanh nước sạch thuộc khu vực Miền Bắc”.  
Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01
Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Vũ Việt
Thành phần theo QĐ số 1376/QĐ-HVTC ngày 02/12/2016.
Thời gian: 14h30 ngày 06/01/2017
Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.
Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.