Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 36
Số lượt truy cập: 1849695 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NGUYỄN TRUNG KIÊN
Ngày đăng: 05-01-2017

 

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Trung Kiên.
Về đề tài: “Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang”.
Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01
Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ
Thành phần theo QĐ số 1432/QĐ-HVTC ngày 13/12/2016.
Thời gian: 9h00 ngày 17/01/2017
Địa điểm: Hội trường G1  – HVTC, số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội.
Trân trọng kính mời quí vị qua tâm tới dự.