Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NGUYỄN PHI HÙNG
Ngày đăng: 21-04-2017

 

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Phi Hùng.
Về đề tài: “Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.  
Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01
Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ
Thành phần theo QĐ số 274/QĐ-HVTC ngày 21/03/2017.
Thời gian: 15h00 ngày 03/05/2017
Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.
Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.