Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NGUYỄN THỊ MINH HÒA
Ngày đăng: 13-06-2017

 

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Thị Minh Hòa
Về đề tài: “Hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam”.  
Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01
Chủ trì: PGS,TS Phạm Văn Liên
Thành phần theo QĐ số 589/QĐ-HVTC ngày 25/05/2017.
Thời gian: 14h00 ngày 30/06/2017
Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.
Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.