Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NGUYỄN THỊ BÍCH ĐIỆP
Ngày đăng: 03-07-2017

 

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Thị Bích Điệp
Về đề tài: “Huy động, sử dụng các nguồn tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình”.  
Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01
Chủ trì: PGS,TS Phạm Văn Liên.
Thành phần theo QĐ số 456/QĐ-HVTC ngày 25/04/2017.
Thời gian: 15h00 ngày 05/07/2017
Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.
Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.