thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS BÙI THỊ TĨNH
Ngày đăng: 11-01-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Bùi Thị Tĩnh 

Về đề tài: “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1506/QĐ-HVTC ngày 19/12/2018

Thời gian: 9h ngày 22/01/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự