thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC
Ngày đăng: 11-01-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đặng Thị Bích Ngọc 

Về đề tài: “Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 1448/QĐ-HVTC ngày 10/12/2018

Thời gian: 15h ngày 23/01/2019.

Địa điểm: Hội trường 401  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự