thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS Khamphan KEOMANY
Ngày đăng: 17-04-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Khamphan KEOMANY 

về đề tài: “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Attapu nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào”. 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 200/QĐ-HVTC ngày 19/03/2019

Thời gian: 15h ngày 22/04/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự