thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS MAI THỊ DIỆU HẰNG
Ngày đăng: 26-04-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Mai Thị Diệu Hằng 

về đề tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 243/QĐ-HVTC ngày 28/03/2019

Thời gian: 15h ngày 08/05/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự