thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐẶNG THỊ HƯƠNG
Ngày đăng: 03-05-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đặng Thị Hương 

Về đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phần than di các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện”. 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 428/QĐ-HVTC ngày 12/04/2019

Thời gian: 15h ngày 16/05/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự