thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THU HÀ
Ngày đăng: 11-06-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thu Hà 

Về đề tài: “Cơ cấu nguồn vốn của các công ty thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 568/QĐ-HVTC ngày 15/05/2019

Thời gian: 15h ngày 20/06/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.