thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 6
Số lượt truy cập: 2468068 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS HÀ THỊ TUYẾT MINH
Ngày đăng: 09-08-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hà Thị Tuyết Minh 

Về đề tài: "Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình”. 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 821/QĐ-HVTC ngày 19/07/2019

Thời gian: 15h ngày 22/08/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự