thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS PHẠM THU HUYỀN
Ngày đăng: 13-08-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thu Huyền 

Về đề tài: "Quản lý quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 807/QĐ-HVTC ngày 17/07/2019

Thời gian: 9h ngày 27/08/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự