thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 3
Số lượt truy cập: 2592045 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS TRẦN THỊ HƯƠNG
Ngày đăng: 15-08-2019

 bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS  Trần Thị Hương

 về đề tài: "Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

 Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thuỷ

Thành phần theo QĐ 792/QĐ-HVTC ngày 15/07/2019

Thời gian: 15h ngày 26/08/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự