thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 7
Số lượt truy cập: 2592036 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS TÔ MINH THU
Ngày đăng: 06-09-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Tô Minh Thu

Về đề tài: "Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thuỷ

Thành phần theo QĐ 911/QĐ-HVTC ngày 20/08/2019

Thời gian: 13h30 ngày 23/09/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!