thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 10
Số lượt truy cập: 2509603 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐÀO THỊ HƯƠNG
Ngày đăng: 12-09-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS  Đào Thị Hương

Về đề tài: "Quản lý tài sản công các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 865/QĐ-HVTC ngày 01/08/2019

Thời gian: 15h ngày 18/09/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!