thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 6
Số lượt truy cập: 2635404 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGÔ VĂN LƯỢNG
Ngày đăng: 17-02-2020

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Văn Lượng

Về đề tài: "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 50/QĐ-HVTC ngày 15/01/2020

Thời gian: 15h ngày 28/02//2020.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!