thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 9
Số lượt truy cập: 2635439 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THỊ THANH
Ngày đăng: 19-02-2020

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh

Về đề tài: "Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy nhỏ và vừa miền Bắc Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 1599/QĐ-HVTC ngày 27/12/2019

Thời gian: 9h ngày 28/02//2020.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự