thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 5
Số lượt truy cập: 2763529 
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LÂM TĂNG HÙNG
Ngày đăng: 19-01-2021

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lâm Tăng Hùng

Về đề tài: "Quản lý rủi ro tác nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1161/QĐ-HVTC ngày 30/12/2020

Thời gian: 13h30 ngày 01/02/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!