thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGÔ THỊ THÙY QUYÊN
Ngày đăng: 14-03-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Thị Thùy Quyên

Về đề tài: "Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 46/QĐ-HVTC ngày 18/01/2020

Thời gian: 15h ngày 18/03/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự