thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LÊ QUỐC DIỄM
Ngày đăng: 29-03-2021

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Quốc Diễm

Về đề tài: "Kế toán quản trị tại các trường Đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở Việt Nam",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 40/QĐ-HVTC ngày 15/01/2021

Thời gian: 15h ngày 08/04/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!