thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 7
Số lượt truy cập: 2807264 
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS MAI THANH GIANG
Ngày đăng: 06-05-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Mai Thanh Giang

về đề tài: "Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp ngành nhựa và bao bì niêm yết Việt Nam",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 295/QĐ-HVTC ngày 06/04/2021

Thời gian: 15h ngày 20/05/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự