thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS TRẦN PHƯƠNG THÙY
Ngày đăng: 24-11-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Phương Thùy

Về đề tài: "Hoàn thiện kiểm toán hoạt động trong các ngân hàng thương mại Việt Nam",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 960/QĐ-HVTC ngày 08/10/2021

Thời gian: 14h ngày 09/12/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự