thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức / Tin tức nổi bật
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2019 ĐỢT 02

                         THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 02 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Thời gian đăng ký học

Từ ngày 06/5/2019 đến 26/5/2019

2

Địa điểm đăng ký học

Phòng 405 khoa sau đại học, Học viện Tài chính

3

Địa điểm học

Học viện Tài chính, 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội.

B

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

HỌC PHẦN

CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

 

1.

QL tài chính ĐV sử dụng NSNN

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 27/5 đến 02/6/2019

2.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 03/6 đến 09/6/2019

3.

Phân tích TCDN

Tài chính – ngân hàng

 và Kế toán

60

Từ 10/6 đến 16/6/2019

4.

Quản trị ngân hàng thương mại

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 17/6 đến 23/6/2019

5.

Quản lý thuế

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 24/6 đến 30/6/2019

6.

Đầu tư tài chính

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 01/7 đến 07/7/2019

7.

Định giá tài sản

Tài chính – ngân hàng

60

Từ 08/7 đến 14/7/2019

8.

Kế toán tài chính

Kế toán

60

Từ 27/5 đến 02/6/2019

9.

Kế toán quản trị

Kế toán

60

Từ 03/6 đến 09/6/2019

10.

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán

60

Từ 17/6 đến 23/6/2019

11.

Kiểm toán

Kế toán

60

Từ 24/6 đến 30/6/2019

12.

Tổ chức công tác KT trong DN

Kế toán

60

Từ 01/7 đến 07/7/2019

13.

Đại cương về kế toán tập đoàn

Kế toán

60

Từ 08/7 đến 14/7/2019

14.

Quản lý tài chính công

Quản lý kinh tế

60

Từ 27/5 đến 02/6/2019

15.

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý kinh tế

60

Từ 03/6 đến 09/6/2019

16.

Quản trị doanh nghiệp

Quản lý kinh tế

60

Từ 10/6 đến 16/6/2019

17.

Quản trị học

Quản lý kinh tế

60

Từ 17/6 đến 23/6/2019

18.

Quản lý tài sản công

Quản lý kinh tế

60

Từ 24/6 đến 30/6/2019

19.

Kinh tế học công cộng

Quản lý kinh tế

60

Từ 01/7 đến 07/7/2019

20.

Kinh tế học vĩ mô

Quản lý kinh tế

60

Từ 08/7 đến 14/7/2019

21.

Kinh tế học vi mô

Quản lý kinh tế

60

Từ 15/7 đến 21/7/2019

22.

Kinh tế quốc tế

Quản lý kinh tế

60

Từ 22/7 đến 26/7/2019

23.

Kinh tế đầu tư

Quản lý kinh tế

60

Từ 27/7 đến 28/7/2019

24.

Khoa học quản lý

Quản lý kinh tế

60

Từ 29/7 đến 02/8/2019

Ghi chú: Ngày 24 và 25/8/2019 Học viên đến khoa Sau đại học nhận chứng chỉ các môn bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ dự thi cao học.