thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức / Tin tức nổi bật
THÔNG BÁO: THAY ĐỔI LỊCH HỌC ÔN THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 02 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

                 THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM HỌC VÀ THAY ĐỔI LỊCH HỌC ÔN THI TUYỂN SINH

                                TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 02 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Địa điểm học ôn thi

Học viện tài chính, 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Cát Linh, Hà Nội

2

Thời gian bắt đầu học

Buổi sáng từ 7h30; buổi chiều từ 13h30.

B

LỊCH HỌC ÔN THI

 

Tên môn học

Hình thức lớp học

Thời gian học

1

Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 27/07/2019 đến 11/08/2019

2

Tài chính tiền tệ

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 17/08/2019 đến 25/08/2019

3

Nguyên lý kế toán

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 17/08/2019 đến 25/08/2019

4

Khoa học quản lý

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 17/08/2019 đến 25/08/2019

5

Tiếng Anh

 

Thứ 7 & Chủ nhật

 

Từ 07/09/2019 đến 15/09/2019

 

Ghi chú:     Môn học đầu tiên từ ngày 27/07/2019 : Những Nguyên lý cơ bản của

 CN Mác Lê Nin thay cho lịch đã thông báo ban đầu.