thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức / Thông báo mới nhất
LỊCH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 02
LỊCH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 02 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH. Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

 Link tra cứu phòng thi, số báo danh: http://sdh-aof.edu.vn/phongthi/phongthi_search/ 

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

HĐ TUYỂN SINH SĐH 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019

 

LỊCH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 02

TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

1. NGÀY THI, MÔN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Ngày thi

Môn thi

Địa điểm thi

21/09/2019

Sáng

09h nhận thẻ dự thi và phổ biến quy chế thi

Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm,

TP Hà Nội

Chiều

Chủ chốt của chuyên ngành

22/09/2019

Sáng

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MLN

Chiều

Tiếng Anh

      2. GIỜ THI VÀ HIỆU LỆNH:

2.1. Buổi sáng

Hiệu lệnh

7h35’

Gọi thí sinh vào phòng thi

2 hồi kẻng (hoặc chuông)

8h05’

CBCT nhận đề thi

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

8h20’

Phát đề

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

8h30’

Giờ bắt đầu làm bài

2 hồi kẻng (hoặc chuông)

11h00’

Giờ thu bài

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

2.2. Buổi chiều

 

13h35’

Gọi thí sinh vào phòng thi

2 hồi kẻng (hoặc chuông)

14h05’

CBCT nhận đề thi

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

14h20’

Phát đề

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

14h30’

Giờ bắt đầu làm bài

2 hồi kẻng (hoặc chuông)

17h00’

Giờ thu bài

1 hồi kẻng (hoặc chuông)

(Riêng chiều 22/09/2019 thi môn Tiếng Anh:16h30’ thu bài).

 

 

.

GIÁM ĐỐC - CHỦ TỊCH HĐTS

 

( Đã ký)

 

PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ