thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức / Thông báo mới nhất
LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH DỰ XÉT TUYỂN NĂM 2019

DANH SÁCH HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 


STT

Họ và Tên

Giới tính

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Đề tài đăng ký dự tuyển

1

Đinh Nguyễn Bảo

Anh

Nam

17/02/1995

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN

Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

2

Vũ Văn

Chung

Nam

26/06/1981

Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính

Đổi mới mô hình hoạt động, cơ chế quản lý quỹ hỗ trợ và phát triển hợp tác xã ở Việt Nam

3

Lê Đức

Đạt

Nam

02/09/1990

Trường Đại Học Hồng Đức

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập địa phương ở Việt Nam

4

Nguyễn Thị Thùy

Dung

Nữ

10/01/1989

Trường ĐH Giao thông vận tải

Các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách cổ tức của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam

5

Trương Thị Thu

Nữ

05/09/1993

Chi cục thuế quận Cầu Giấy Cục thuế TP Hà Nội

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Việt Nam

6

Nguyễn Thanh

Huệ

Nữ

30/10/1985

Kiểm toán nhà nước khu vực I, Kiểm toán Nhà nước

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

7

Nguyễn Duy

Linh

Nam

01/04/1992

Bộ Tài chính

Phát triển hoạt động tài chính vi mô tại ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

8

Trịnh Thành

Long

Nam

21/02/1992

Bộ Công an

Quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học ngành công an ở Việt Nam

9

Hoàng Văn

Luân

Nam

29/08/1989

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Bảo Nhân

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

10

Nguyễn Tiến

Nam

Nam

25/04/1991

Ngân hàng TMP Việt Nam Thịnh vượng

Giải pháp tăng cường khai thác và huy động nguồn vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp VN

11

Nguyễn Trang

Nhung

Nữ

25/11/1986

Học viện Tài chính

Giải pháp tài chính nhằm thúc  đẩy tiêu dùng bền vững ở Việt Nam

12

Phạm Đức

Tài

Nam

02/05/1987

Trường ĐH kinh tế -  Kỹ thuật công nghiệp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dòng vốn FDI tại Việt Nam trong điều kiện thực hiện các FTA thế hệ mới

13

Lê Mạnh

Thắng

Nam

17/10/1976

 Ngân Hàng Nhà nước VN

Mở rộng cơ sở thuế ở Việt Nam hiện nay

14

Lưu Huyền

Trang

Nữ

11/02/1984

Học viện Tài chính

Hiệu quả của chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

15

Saleumxay  Phommixay

Nam

30/10/1990

Bộ Tài chính Lào

Hoàn thiện cơ chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu ở nước Cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào

16

Khamla  Vilakoun

Nam

25/05/1985

Bộ Tài chính Lào

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước Tỉnh Viêng Chăn cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào


                                                      (Danh sách gồm 16 ứng viên dự tuyển)