thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức / Thông báo mới nhất
Danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng khóa 28 đợt 01

                                                                 DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 28 (2019-2021) ĐỢT 01

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ

( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HVTC ngày         tháng         năm 2021 của Giám đốc HVTC)

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm TBCHT

Điểm luận văn

Chứng chỉ Ngoại ngữ

Chuyên ngành

1.                     

Đỗ Thị Ngọc

Anh

Nữ

19/12/1996

Thái Nguyên

7.3

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

2.                     

Lê Duy

Anh

Nam

22/11/1995

Thanh Hóa

7.4

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

3.                     

Nguyễn Trần Ngọc

Ánh

Nữ

07/03/1996

Quảng Bình

7.6

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

4.                     

Vũ Hải

Bằng

Nam

13/02/1990

Thanh Hóa

7.0

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

5.                     

Đinh Đức

Bình

Nam

02/12/1996

Ninh Bình

6.9

 

8.4

 

B1

 

TC-NH

6.                     

Bùi Doãn Bảo

Châu

Nữ

01/12/1990

Hà Nội

7.9

 

8.6

 

TOEIC

 

TC-NH

7.                     

Nguyễn Thị

Chi

Nữ

02/11/1984

Bắc Ninh

8.3

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

8.                     

Nguyễn Thị Việt

Chi

Nữ

14/12/1996

Nghệ An

8.0

 

8.8

 

Bậc 4

 

TC-NH

9.                     

Ngô Ngọc

Chình

Nam

03/12/1990

Bắc Ninh

7.7

 

9.0

 

Bậc 3

 

TC-NH

10.                  

Phạm Thị

Chuyên

Nữ

13/02/1996

Hưng Yên

8.0

 

8.3

 

B1

 

TC-NH

11.                  

Nguyễn Đức

Đạt

Nam

20/08/1992

Hải Phòng

7.0

 

8.5

 

Bậc 4

 

TC-NH

12.                  

Nguyễn Thị

Định

Nữ

04/09/1994

Bắc Ninh

7.2

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

13.                  

Đinh Phương

Dung

Nữ

17/12/1996

Ninh Bình

7.5

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

14.                  

Đinh Xuân

Dũng

Nam

02/07/1995

Thanh Hóa

6.9

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

15.                  

Lê Tùng

Dương

Nam

31/10/1995

Bắc Ninh

7.6

 

8.3

 

B1

 

TC-NH

16.                  

Trần Thị

Duyên

Nữ

15/10/1995

Hải Phòng

7.8

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

17.                  

Lê Nam

Giang

Nam

30/07/1994

Ninh Bình

7.2

 

8.2

B1

 

TC-NH

18.                  

Tào Lê

Giang

Nữ

12/12/1991

Thanh Hóa

8.1

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

19.                  

Nguyễn Việt

Nam

13/09/1979

Hà Nội

8.6

 

9.8

 

B1

 

TC-NH

20.                  

Phan Thị Thu

Nữ

17/02/1982

Bình Định

8.1

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

21.                  

Phạm Ngọc

Hải

Nam

17/03/1992

Hà Nội

7.8

8.5

 

B1

 

TC-NH

22.                  

Trần Văn

Hanh

Nam

23/09/1996

Bắc Giang

7.5

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

23.                  

Nguyễn Thị

Huế

Nữ

06/11/1992

Hà Nội

7.6

 

8.7

 

B1

 

TC-NH

24.                  

Đặng Thu

Huyền

Nữ

20/10/1989

Hà Nội

8.1

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

25.                  

Nguyễn Thị

Huyền

Nữ

20/08/1985

Hải Phòng

7.8

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

26.                  

Đồng Việt Mỹ

Linh

Nữ

30/08/1996

Hải Phòng

7.6

 

8.1

 

B1

 

TC-NH

27.                  

Đỗ Khánh

Linh

Nữ

16/11/1995

Thanh Hóa

7.7

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

28.                  

Hoàng Thị Thùy

Linh

Nữ

24/05/1996

Phú Thọ

7.4

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

29.                  

Nguyễn Thị

Nga

Nữ

28/06/1982

Tuyên Quang

7.8

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

30.                  

Nguyễn Đương

Ninh

Nam

12/03/1996

Bắc Ninh

7.0

 

8.0

 

Bậc 3

 

TC-NH

31.                  

Nguyễn Hùng

Phong

Nam

19/08/1995

Hà Nội

7.0

 

8.7

 

B1

 

TC-NH

32.                  

Nguyễn Đình

Trường

Nam

27/10/1979

Hà Nội

8.6

 

9.8

 

Bậc 3

 

TC-NH

33.                  

Bùi Anh

Tuấn

Nam

10/02/1972

Phú Thọ

7.8

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

34.                  

Trần Văn

Tuấn

Nam

02/01/1995

Nghệ An

7.4

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

35.                  

Đào Thanh

Tùng

Nam

24/02/1996

Lào Cai

7.2

 

8.5

 

Bậc 3

 

TC-NH

36.                  

Nguyễn Đức

Anh

Nam

22/09/1995

Quảng Ninh

7.5

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

37.                  

Nguyễn Ngọc

Anh

Nữ

14/04/1996

Hưng Yên

7.9

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

38.                  

Nguyễn Việt

Anh

Nam

22/07/1995

Thanh Hóa

7.3

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

39.                  

Phạm Tuấn

Anh

Nam

04/09/1993

Hà Nội

8.4

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

40.                  

Dương Thị Thu

Hằng

Nữ

01/08/1992

Thái Nguyên

8.0

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

41.                  

Nguyễn Thị

Hằng

Nữ

19/01/1995

Hà Nội

7.9

 

8.0

 

B1

 

TC-NH

42.                  

Lê Thị

Hảo

Nữ

07/03/1996

Bắc Ninh

8.4

 

8.9

 

Bậc 4

 

TC-NH

43.                  

Nguyễn Thu

Hiền

Nữ

25/03/1996

Hà Nội

7.7

 

8.6

 

B2

 

TC-NH

44.                  

Nguyễn Hoàng

Hiệp

Nam

06/07/1996

Hà Nội

7.6

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

45.                  

Trần Hoàng

Hiệp

Nam

14/011/1991

Thanh Hóa

7.8

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

46.                  

Nguyễn Ngọc

Hiếu

Nam

29/11/1994

Yên Bái

8.0

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

47.                  

Nguyễn Ngọc

Hiếu

Nam

21/05/1984

Hà Nội

7.4

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

48.                  

Tống Thị

Hòa

Nữ

19/05/1996

Quảng Ninh

7.5

 

8.7

 

Bậc 4

 

TC-NH

49.                  

Nguyễn Đức

Hoàng

Nam

20/04/1995

Lạng Sơn

7.6

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

50.                  

Nguyễn Minh

Hoàng

Nam

30/07/1993

Hà Nội

7.7

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

51.                  

Vũ Thị

Huế

Nữ

10/10/1992

Bắc Ninh

7.7

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

52.                  

Trần Thị

Huệ

Nữ

05/09/1992

Thái Bình

8.2

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

53.                  

Nguyễn Phạm

Hùng

Nam

22/07/1985

Hà Nội

8.6

 

9.2

 

B1

 

TC-NH

54.                  

Phạm Công

Hưng

Nam

01/08/1993

Hải Dương

7.8

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

55.                  

An Thị Thu

Hương

Nữ

29/07/1995

Ninh Bình

7.7

 

8.7

 

Bậc 3

 

TC-NH

56.                  

Phạm Thị Thanh

Hương

Nữ

28/04/1987

Lạng Sơn

7.5

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

57.                  

Lưu Thị Thu

Hường

Nữ

14/11/1976

Hà Nội

7.6

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

58.                  

Phạm Đình

Huy

Nam

20/08/1989

Bắc Ninh

7.4

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

59.                  

Nguyễn Thị

Huyền

Nữ

24/02/1996

Hà Nội

7.8

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

60.                  

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

Nữ

25/10/1996

Bắc Ninh

8.4

 

9.0

 

Bậc 4

 

TC-NH

61.                  

Bùi Xuân

Khải

Nam

15/10/1994

Nam Định

7.6

 

7.5

 

B1

 

TC-NH

62.                  

Mai Hồng

Khánh

Nam

09/03/1992

Bắc Cạn

7.3

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

63.                  

Đỗ Xuân

Lam

Nam

12/07/1986

Hà Nội

8.1

 

8.8

 

Bậc 3

 

TC-NH

64.                  

Chẩu Thị Mỹ

Linh

Nữ

24/05/1996

Hà Giang

7.6

 

8.4

 

B1

 

TC-NH

65.                  

Phạm Thị Bích

Ngọc

Nữ

14/01/1993

Hà Nội

7.6

 

9.0

 

Bậc 3

 

TC-NH

66.                  

Bùi Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

27/09/1994

Thái Bình

7.7

 

9.2

 

B1

 

TC-NH

67.                  

Hoàng Đức

Quyết

Nam

19/10/1988

Đồng Nai

8.3

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

68.                  

Trần Phương

Thảo

Nữ

21/11/1994

Hà Nội

8.1

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

69.                  

Hoàng Việt

Anh

Nam

08/09/1996

Cao Bằng

7.6

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

70.                  

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

Nữ

18/08/1996

Hà Tĩnh

7.5

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

71.                  

Nguyễn Đức

Bình

Nam

11/10/1996

Hà Nội

7.3

 

8.6

 

Bậc 4

 

TC-NH

72.                  

Nguyễn Linh

Chi

Nữ

08/04/1996

Phú Thọ

7.3

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

73.                  

Nguyễn Thành

Hải

Nam

27/03/1996

Hà Nội

7.2

 

8.4

 

B1

 

TC-NH

74.                  

Vũ Thanh

Hải

Nam

10/01/1994

Hải Dương

7.7

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

75.                  

Nguyễn Thúy

Hằng

Nữ

23/11/1996

Bắc Ninh

7.4

 

8.4

 

B1

 

TC-NH

76.                  

Phạm Trung

Hiếu

Nam

08/02/1982

Hà Nội

8.2

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

77.                  

Nguyễn Tuấn

Linh

Nam

28/12/1984

Nam định

7.8

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

78.                  

Trần Thùy

Linh

Nữ

18/11/1995

Hà Nội

8.0

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

79.                  

Trần Thị Thanh

Loan

Nữ

10/09/1990

Hà Nội

8.1

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

80.                  

Bùi Quang

Minh

Nam

07/10/1993

Hà Nội

7.7

 

8.7

 

B1

 

TC-NH

81.                  

Hồ Mậu

Nam

Nam

01/10/1988

Nghệ An

7.8

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

82.                  

Nguyễn Hoàng

Nam

Nam

28/04/1995

Thanh Hóa

7.4

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

83.                  

Trần Thị Thu

Nga

Nữ

27/10/1977

Hà Nội

7.8

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

84.                  

Trần Thị Tuyết

Ngân

Nữ

23/08/1994

Hà Nội

7.5

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

85.                  

Vũ Trọng

Nghĩa

Nam

10/11/1996

Hà Nội

7.6

 

8.9

 

Bậc 4

 

TC-NH

86.                  

Lê Văn

Ngọc

Nam

02/09/1989

Nghệ An

7.9

 

6.0

 

B1

 

TC-NH

87.                  

Phan Diệu

Ngọc

Nữ

25/12/1994

Hà Nam

7.8

 

8.7

 

Bậc 4

 

TC-NH

88.                  

Phùng Thị Bích

Ngọc

Nữ

25/09/1995

Phú Thọ

7.4

 

8.6

 

Bậc 3

 

TC-NH

89.                  

Vũ Bích

Ngọc

Nữ

28/12/1996

Hà Nội

7.5

 

9.0

 

Bậc 4

 

TC-NH

90.                  

Nguyễn Thị

Nhài

Nữ

24/11/1996

Điện Biên

8.0

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

91.                  

Trần Thị Thúy

Nhạn

Nữ

03/08/1976

Thái Bình

7.8

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

92.                  

Trần Thị Hồng

Nhung

Nữ

30/03/1994

Thái Nguyên

7.8

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

93.                  

Phạm Mai

Phương

Nữ

09/08/1996

Hà Giang

7.7

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

94.                  

Phan Hà

Phương

Nam

14/12/1988

Hà Nội

7.7

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

95.                  

Cao Thị Minh

Phượng

Nữ

11/11/1995

Vĩnh Phúc

7.8

 

8.2

 

B1

 

TC-NH

96.                  

Nguyễn Thị Mai

Quỳnh

Nữ

31/10/1995

Hải Dương

7.8

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

97.                  

Trần Thị Thu

Quỳnh

Nữ

28/11/1991

Nam định

8.0

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

98.                  

Nguyễn Phương

Thảo

Nữ

19/04/1995

Hà Giang

7.6

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

99.                  

Trần Hà Thanh

Thảo

Nữ

31/08/1995

Hải Dương

7.4

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

100.               

Nguyễn Thị Hương

Thủy

Nữ

30/11/1980

Ninh Bình

7.9

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

101.               

Hồ Công

Tuấn

Nam

20/08/1995

Nghệ An

7.4

 

8.2

 

B1

 

TC-NH

102.               

Đinh Tiến

Việt

Nam

20/01/1992

Hải Dương

7.4

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

103.               

Phạm Thị Nguyệt

Nữ

05/04/1996

Hà Nam

7.6

 

8.5

 

Bậc 3

 

TC-NH

104.               

Phạm Thị Thanh

Nữ

09/09/1994

An Giang

7.8

 

7.5

 

IELTS

 

TC-NH

105.               

Nguyễn Minh

Hải

Nữ

17/04/1994

Hà Nội

7.6

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

106.               

Trần Thanh

Hương

Nữ

07/12/1985

Hà Nội

8.0

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

107.               

Trần Thu

Hương

Nữ

25/03/1996

Lai Châu

7.7

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

108.               

Nguyễn Mai

Phương

Nữ

03/01/1996

Hà Nội

7.8

 

8.9

 

Bậc 4

 

TC-NH

109.               

Hoàng Xuân

Quyền

Nam

14/08/1996

Hà Nội

8.5

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

110.               

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

Nữ

08/03/1995

Hà Nội

8.5

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

111.               

Trịnh Huy

Tao

Nam

28/12/1992

Thanh Hóa

7.7

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

112.               

Hoàng Trần

Thăng

Nam

10/07/1987

Quảng Trị

8.3

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

113.               

Nguyễn Đức

Thắng

Nam

04/01/1995

Bắc Giang

7.5

 

7.9

 

B1

 

TC-NH

114.               

Nguyễn Hồng

Thanh

Nữ

17/01/1995

Hà Nội

8.0

 

9.0

 

B1

 

TC-NH

115.               

Bùi Phương

Thảo

Nữ

01/11/1995

Lào Cai

8.2

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

116.               

Đỗ Phương

Thảo

Nữ

06/11/1995

Hà Nội

8.6

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

117.               

Đỗ Bá

Thạo

Nam

06/07/1996

Hà Nội

7.6

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

118.               

Nguyễn Văn

Thìn

Nam

26/02/1988

Hà Nội

7.8

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

119.               

Thiều Đức

Thịnh

Nam

24/11/1996

Phú Thọ

7.5

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

120.               

Hoàng Ánh

Thúy

Nữ

20/01/1993

Thanh Hóa

8.2

 

8.7

 

B1

 

TC-NH

121.               

Nguyễn Thị Ngọc

Thùy

Nữ

11/04/1989

Thanh Hóa

8.2

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

122.               

Nguyễn Thị Ngọc

Thủy

Nữ

06/11/1996

Ninh Bình

7.6

 

8.8

 

Bậc 4

 

TC-NH

123.               

Vũ Trọng

Thụy

Nam

30/09/1996

Thanh Hóa

7.4

 

8.6

 

B1

 

TC-NH

124.               

Nguyễn Thị Điền

Trang

Nữ

21/09/1996

Phú Thọ

7.5

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

125.               

Trần Văn

Trình

Nam

30/11/1974

Bắc Ninh

7.9

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

126.               

Trần Mạnh

Nam

27/02/1996

Lào Cai

7.5

 

8.5

 

B1

 

TC-NH

127.               

Hà Sỹ

Tùng

Nam

10/07/1995

Thanh Hóa

6.7

 

8.2

 

B1

 

TC-NH

128.               

Vũ Nam

Tước

Nam

16/04/1995

Thái Bình

7.6

 

8.0

 

B1

 

TC-NH

129.               

Trương Thị Hải

Uyên

Nữ

15/12/1990

Nghệ An

7.8

 

8.7

 

B1

 

TC-NH

130.               

Nguyễn Thị Hồng

Vân

Nữ

01/11/1985

Tuyên Quang

8.2

 

8.8

 

B1

 

TC-NH

131.               

Tưởng Thị

Vinh

Nữ

31/03/1995

Nghệ An

7.6

 

8.9

 

B1

 

TC-NH

132.               

Nguyễn Hải

Yến

Nữ

10/08/1993

Phú Thọ

8.1

 

9.0

 

Bậc 4

 

TC-NH

133.               

Phạm Thế

Anh

Nam

17/12/1995

Thái Nguyên

7.7

 

8.5

 

B1

Kế toán

134.               

Trần Vân

Anh

Nữ

29/04/1979

Hà Nội

7.4

 

8.0

 

B1

 

Kế toán

135.               

Đào Linh

Chi

Nữ

12/10/1982

Hải Dương

7.7

 

8.5

 

B1

 

Kế toán

136.               

Nguyễn Thị

Chiên

Nữ

12/05/1994

Thái Bình

8.3

 

8.9

 

B1

 

Kế toán

137.               

Lê Huy

Đạt

Nam

29/08/1992

Nghệ An

8.2

 

8.9

 

B1

 

Kế toán

138.               

Ngô Minh

Đoàn

Nam

28/06/1989

Hà Nội

8.2

 

9.0

 

B1

 

Kế toán

139.               

Nguyễn Phương

Dung

Nữ

19/04/1983

Hà Nội

8.1

 

8.9

 

B1

 

Kế toán

140.               

Nguyễn Thị Thùy

Dương

Nữ

11/07/1979

Hà Nội

7.7

 

8.5

 

B1

 

Kế toán

141.               

Đặng Hương

Giang

Nữ

11/12/1996

Hà Nội

8.3

 

8.8

 

B1

 

Kế toán

142.               

Bùi Vũ Việt

Nam

23/01/1996

Nam Định

8.2

 

8.6

 

B1

 

Kế toán

143.               

Lê Thu

Nữ

25/12/1983

Hà Nội

8.4

 

8.8

 

B1

 

Kế toán

144.               

Nguyễn Minh

Hảo

Nữ

28/12/1987

Hải Phòng

7.9

 

8.5

 

B1

 

Kế toán

145.               

Chu Minh

Hiền

Nữ

03/09/1996

Hà Nội

8.0

 

9.0

 

B1

 

Kế toán

146.               

Đặng Thị

Hiền

Nữ

29/12/1987

Hà Tĩnh

8.2

 

9.0

 

B1

 

Kế toán

147.               

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

31/05/1987

Hà Nội

8.2

 

8.8

 

B1

 

Kế toán

148.               

Bùi Gia

Hiếu

Nam

07/12/1996

Thái Bình

7.5

 

8.0

 

B1

 

Kế toán

149.               

Nguyễn Trung

Hiếu

Nam

11/10/1992

Hà Nội

7.7

 

9.0

 

Bậc 4

 

Kế toán

150.               

Phạm Minh

Hiếu

Nam

07/05/1992

Hà Nội

7.7

 

8.5

 

B1

 

Kế toán

151.               

Lại Thị Như

Hoa

Nữ

07/10/1994

Hà Nam

8.0

 

8.8

 

TOEIC

 

Kế toán

152.               

Nguyễn Thị

Hoa

Nữ

26/12/1989

Nghệ An

7.8

 

9.0

 

B1

 

Kế toán

153.               

Nguyễn Thị Mai

Hoa

Nữ

06/09/1989

Bắc Ninh

7.8

 

8.8

 

B1

 

Kế toán

154.               

Nguyễn Sơn

Hồng

Nam

01/12/1995

Hà Nội

7.6

 

8.6

 

B1

 

Kế toán

155.               

Nguyễn Tú

Hồng

Nữ

29/08/1995

Hà Nội

7.9

 

8.8

 

B1

 

Kế toán

156.               

Trịnh Thị

Huệ

Nữ

10/09/1996

Sầm Sơn

8.0

 

8.6

 

B1

 

Kế toán

157.               

Phí Minh

Hùng

Nam

17/05/1992

Phú Thọ

7.2

 

8.6

 

B1

 

Kế toán

158.               

Mỗ Thị Lan

Hương

Nữ

06/09/1984

Hà Nội

8.3

 

8.9

 

Bậc 4

 

Kế toán

159.               

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nữ

28/07/1992

Hà Nội

8.2

 

8.6

 

B1

 

Kế toán

160.               

Phạm Thu

Hương

Nữ

22/07/1996

Hà Nội

8.3

 

8.5

 

B1

 

Kế toán

161.               

Nguyễn Xuân

Huy

Nam

16/07/1987

Hà Nội

8.5

 

8.8

 

B1

 

Kế toán

162.               

Vũ Mạnh

Huy

Nam

20/07/1994

Thái Bình

8.0

 

8.8

 

B1

 

Kế toán

163.               

Nguyễn Thị

Huyền

Nữ

23/01/1996

Hải Dương

8.0

 

8.8

 

B1

 

Kế toán

164.               

Phạm Thị

Huyền

Nữ

26/06/1991

Nghệ An

8.1

 

8.6

 

B1

 

Kế toán

165.               

Ứng Thị Thu

Huyền

Nữ

10/09/1977

Hà Nội

8.3

 

8.8

 

B1

 

Kế toán

166.               

Lê Thị

Linh

Nữ

04/11/1996

Thanh Hóa

8.2