thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Tin tức / Thông báo mới nhất
Thông báo lịch học Bổ sung kiến thức năm 2023 đợt 3

 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 03 NĂM 2023 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Thời gian đăng ký học

Từ ngày 15/9/2023

2

Địa điểm đăng ký học

Phòng 405 Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính

3

Địa điểm học

Học viện Tài chính

B

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

HỌC PHẦN

CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

 

1.

QL tài chính ĐV sử dụng NSNN

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 30/9/2023

2.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 07/10/2023

3.

Quản trị ngân hàng thương mại

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 14/10/2023

4.

Quản lý thuế

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 28/10/2023

5.

Đầu tư tài chính

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 04/11/2023

6.

Định giá tài sản

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 11/11/2023

7.

Kế toán quản trị

Kế toán

60

Từ ngày 30/9/2023

8.

Kế toán tài chính

Kế toán

60

Từ ngày 07/10/2023

9.

Phân tích TCDN

Kế toán

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 21/10/2023

10.

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán

60

Từ ngày 28/10/2023

11.

Kiểm toán

Kế toán

60

Từ ngày 04/11/2023

12.

Tổ chức công tác KT trong DN

Kế toán

60

Từ ngày 11/11/2023

13.

Đại cương về kế toán tập đoàn

Kế toán

60

Từ ngày 18/11/2023

14.

Quản lý tài chính công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 30/9/2023

15.

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 07/10/2023

16.

Quản trị doanh nghiệp

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 14/10/2023

17.

Quản trị học

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 21/10/2023

18.

Quản lý tài sản công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 28/10/2023

19.

Kinh tế học vi mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 04/11/2023

20.

Kinh tế học vĩ mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 11/11/2023

21.

Kinh tế quốc tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 18/11/2023

22.

Kinh tế đầu tư

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 25/11/2023

23.

Khoa học quản lý

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 02/12/2023

           

 

Ghi chú: Học viên nhận kết quả thi bskt và nộp hồ sơ vào ngày 16,17/12/2023.