game iwin

Tin tức Khoa SĐH

LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2015

Ghi chú: - Các học viên xem danh sách phòng thi tại Bảng thông tin tại Khoa Sau đại học số 53E Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội hoặc trên Website của Khoa Sau đại học. - Nếu Học viên nào chưa nhận được giấy báo dự thi vẫn đến dự thi bình thường. - Đề nghị các học viên phải mang chứng minh thư nhân dân khi đến dự thi.

Các tin khác :

Giáo dục - Du học

Nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ theo mô hình liên kết với các Trường Đại học trong nước và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Trong những năm gần đây qui mô đào tạo Sau đại học của Học viện Tài chính đã tăng lên đáng kể. Năng 2009 Học viện tuyển sinh 716 học viên Cao học và 41 NCS, năm 2010 được 502 học viên cao học và 12 nghiên cứu sinh.

Các tin khác :