Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 51
Số lượt truy cập: 1849712 
Tin tức / Thông báo mới nhất
DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
HĐ TUYỂN SINH SĐH 2017
 
TIỂU BAN SỐ 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1
Nguyễn Thị Kim Anh
22/09/1985
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN
2
Lê Thị Bình
16/07/1987
Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành thành sản phẩm gỗ cây đứng rừng trồng trong các doanh nghiệp lâm nghiệp phía Bắc Việt Nam.
3
Lê Thanh Dung
16/10/1991
Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động tại các bệnh viện trực tuyến thuộc Bộ y tế ở Việt Nam
4
Đỗ Văn Hiệp
02/11/1975
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư trong các đơn vị sự nghiệp công lập Việt Nam
5
Nguyễn Thị Hoa
20/07/1989
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6
Nguyễn Thị Kim Huyền
03/01/1985
Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để xử lý kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam
7
Nguyễn Thị Thu Huyền
06/07/1984
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại các công ty xi măng trên địa bàn tỉnh Thái nguyên
8
Hoàng Thị Mai Lan
15/02/1986
Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi khu vực Miền Bắc
9
Ngô Thị Thu Trang
22/09/1989
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp dược phẩm trên địa bàn Hà Nội
10
Nguyễn Thị Kim Tuyến
13/01/1985
Hoàn thiện hệ thống kế toán môi trường tại các doanh nghiệp khai thác sa khoáng Titan tại Tỉnh Bình Định
11
Lê Thị Thanh Loan
02/09/1978
Tổ chức công tác kế toán tại các trường bồi dưỡng cán bộ theo cơ chế tự chủ tài chính của các bộ, cơ quan ngang bộ ở Việt Nam hiện nay
12
Đặng Thị Thúy
20/07/1983
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13
Đặng Quỳnh Trinh
29/05/1981
Hoàn thiện tổ chức kế toán tại các trường đại học thực hiện tự chủ tại Việt Nam
14
Nguyễn Vĩnh Tuấn
23/12/1973
Tổ chức thực hiện báo cáo bộ phận trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam
15
Phạm Lê Ngọc Tuyết
21/05/1983
Tổ chức Kế toán quản trị chi phí phục vụ quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng Việt Nam
16
Trần Thanh Tâm
01/12/1987
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các trường đại học công lập tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên


 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
HĐ TUYỂN SINH SĐH 2017
 
TIỂU BAN SỐ 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                
DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1
Nguyễn Thị Kim Chi
16/12/1979
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp nhiệt điện Việt Nam
2
Nguyễn Thị Huế
23/06/1989
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp Bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
3
Nguyễn Thị Mai Hương
20/10/1984
Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu khu vực miền Bắc
4
Nguyễn Thanh Huyền
09/09/1983
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khu vực Đồng bằng Sông Hồng
5
Trần Thị Nga
06/07/1987
Kế toán quản trị doanh thu, chi phí trong các công ty truyền tải phân phối điện tại Việt Nam
6
Trần Thị Phương Thảo
03/04/1988
Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng
7
Cao Thị Huyền Trang
26/12/1989
Tổ chức kế toán trách nhiệm tại tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn
8
Nguyễn Quang Cúc Hòa
21/02/1975
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
9
Trần Thị Lan Hương
29/10/1987
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá ốp lát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
10
Lê Thị Ánh
08/07/1987
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
11
Bạch Thị Huyên
22/05/1988
Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp dệt may niêm yết trên TTCK Việt Nam
12
Đinh Thị Lê Khanh
17/08/1985
Hoàn thiện phân tích tài chính trong các công ty kinh doanh sữa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
13
Nguyễn Thị Thuận
18/07/1987
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các tổng Công ty xây dựng công trình giao thông của Việt Nam
14
Trần Thị Thanh Thúy
24/12/1983
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam
15
Phạm Thị Thùy Vân
04/10/1988
Hoàn thiện Phân Tích tình hình tài chính tại các công ty cổ phần Thủy sản niêm yết tại Việt Nam
16
Lê Nguyễn Nguyên Nguyên
25/01/1985
Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin thông qua báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh


 

 
 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
HĐ TUYỂN SINH SĐH 2017
 
TIỂU BAN SỐ 03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
 

TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1
Lương Như Anh
14/03/1979
Huy động vốn để phát triển đào tạo trong các trường dạy nghề công lập trong điều kiện tự chủ tài chính
2
Phạm Thị Lan Anh
20/04/1985
Quản lý chi tiêu công cho y tế ở Việt Nam
3
Phạm Thanh Hà
28/09/1990
Nghiên cứu chi phí đào tạo tại các trường đại học y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế khu vực Miền Bắc
4
Đoàn Thị Ngọc Hân
10/02/1988
Huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đườn bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5
Nguyễn Đại Hùng
30/06/1977
Công tác quản lý vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước của Bộ Y tế
6
Trịnh Thị Thanh Loan
12/11/1989
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thủy lợi
7
Nguyễn Quang Thành
17/08/1982
Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, cơ chế tải chính cho khoa học và công nghệ nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước
8
Vũ Thị Tâm Thu
09/12/1989
Quản lý thu ngân sách nhà nước với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt nam
9
Trịnh Thị Thùy
25/05/1986
Giải pháp tài chính nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở tỉnh Thanh Hóa
10
Nguyễn Thị Thu Trang
16/10/1982
Giải pháp huy động vốn đầu tư cho xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ Tỉnh Nghệ An
11
Phạm Ngọc Trường
09/05/1987
Sử dụng một số công cụ tài chính nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở tỉnh Thanh Hóa
12
Đinh Thị Hòa
22/12/1983
Chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam
13
Phạm Thiên Tùng
02/09/1991
Hoàn thiện chính sách thuế và thu khác đối với tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

 
 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
HĐ TUYỂN SINH SĐH 2017
 
TIỂU BAN SỐ 04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
 
 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
 

TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1
Nguyễn Tiến Đức
22/10/1991
Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp niêm yết ngành vận tải biển tại Việt Nam
2
Nguyễn Thị Anh Giang
28/11/1986
Giải pháp tái cơ cấu nguồn vốn cho các doanh nghiệp xây dựng
3
Mai Thanh Giang
26/08/1985
Nghiên cứu mối quan hệ giữa hiệu suất sử dụng vốn lưu động với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam
4
Nguyễn Thị Hạnh
13/08/1976
Phát triển hoạt động tài chính vi mô tại tỉnh Quảng Nam
5
Trần Thị Hoa
10/07/1986
Cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết tại Việt Nam
6
Vũ Thành Huế
04/08/1975
Quản Lý Tài chính ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay
7
Dương Thị Nhàn
06/07/1985
Quản trị dòng tiền tại tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản VN
8
Vũ Thị Kim Oanh
17/06/1983
Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt - may xuất khẩu trong điều kiện hội nhập quốc tế
9
Lê Thị Mai Hương
03/09/1988
Định giá giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán và sáp nhập tại ngành tài chính ngân hàng Việt Nam.
10
Ngô Hoài Nam
13/06/1989
Hoàn thiện công tác định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
11
Trần Phương Thảo
03/11/1989
Phân tích tài chính tại các công ty thủy sản niêm yết ở việt Nam
12
Nguyễn Trần Hiệu
29/08/1970
Giải pháp thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia tạo thuận lợi cho Thương Mại tại Việt Nam.

 
 
 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
HĐ TUYỂN SINH SĐH 2017
 
TIỂU BAN SỐ 05
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 01 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
 

TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1
Vũ Thanh Bình
08/10/1989
Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế
2
Đinh Văn Chức
26/08/1988
Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay.
3
Nguyễn Thu Hằng
10/12/1984
Nần cao chất lượng công tác quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
4
Lâm Tăng Hùng
02/03/1985
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương VN
5
Nguyễn Thùy Linh
01/11/1989
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
6
Nguyễn Thị Kim Nhung
08/10/1982
Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Cổ phần công thương Việt Nam
7
Vũ Hồng Thanh
13/09/1983
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng đối với các Ngân hang thương mại tại Việt Nam
8
Nguyễn Trọng Tháp
10/10/1982
Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan tại ngân hàng TMCP công thương việt Nam
9
Nguyễn Phương Anh
11/07/1986
Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán niêm yết trên TTCK Việt Nam
10
Đào Thị Thúy Hưởng
25/04/1983
Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh quảng Ninh
11
Đào Duy Thuần
18/09/1988
Thực trạng và nghiên cứu đề xuất giải pháp cải thiện cán cân thương mại Việt Nam - Cộng hòa DC trung Hoa
12
Nguyễn Thị Thanh Trà
21/05/1987
Thu hút vốn đầu tư để phát triển tỉnh Bình Định trở thành một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung Bộ, Việt Nam

 

 

Các tin khác:
  • LỊCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) TẠI NGHỆ AN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
  • DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 23 (2014-2016) ĐỢT 02 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KINH TẾ
  • LỊCH THI BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT 01 NĂM 2017
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM HỌC LỚP ÔN THI NĂM 2017 ĐỢT 01
  • THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 25 (2016-2018) ĐỢT 02
  • DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ KHÓA 23 (ĐỢT 01)
  • THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2017 ĐỢT 01
  • Thông báo kết quả phúc khảo năm 2016 đợt 02
  • LỊCH ÔN THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017 ĐỢT 01