Tin tức / Thông báo mới nhất
LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH DỰ XÉT TUYỂN NĂM 2018 ĐỢT 2

 LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018-ĐỢT 02

-          THỜI GIAN:   8h00’ ngày 23/12/2018 (Chủ nhật)

-          ĐỊA ĐIỂM:    Hội trường 301,302,303, Khoa Sau Đại học – Học viện Tài chính, 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội (21 Ngõ Hàng Cháo)

 

TỔNG HỢP HỔ SƠ  XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018- ĐỢT 02

 

HỘI ĐỒNG KẾ TOÁN

           
 

Tiểu ban: 01

       

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Đề tài đăng ký dự tuyển

1

Nguyễn Tiến Đạt

Nam

28/10/1990

Học viện Ngân hàng

Nguyên tắc thận trọng trong mối quan hệ với chất lượng công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2

Trần Ngọc Diệp

Nữ

10/05/1988

Học viện Tài chính

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán điều tra tại Việt Nam

3

Nguyễn Thị Bạch Dương

Nữ

07/11/1983

Học viện Tài chính

Phân tích các thông tin cần thiết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính của các công ty cổ phần đã niêm yết trên thị trường chứng khoán để phục vụ các nhà đầu tư

4

Nguyễn Thị Ánh Linh

Nữ

30/06/1977

ĐH Bình Dương

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng IFRS cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

5

Trương Vĩnh Nam

Nam

08/08/1975

Tổng cty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global)

6

Lại Thị Ngân

Nữ

29/07/1980

Học viện Tài chính

Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp logistics Việt Nam

7

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nữ

30/07/1988

Đại học Tân Trào

Hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

8

Bùi Tố Quyên

Nữ

04/09/1988

Học viện Tài chính

Hoàn thiện kế toán quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam hiện nay

9

Trần Thị Hương Trà

Nữ

02/12/1983

ĐH Kinh tế Nghệ An

Kế toán quản trị chi phí môi trường tại Tổng công ty Giấy Việt Nam và các doanh nghiệp liên kết

10

Lê Ngọc Đoan Trang

Nữ

12/02/1975

Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Giải pháp hoàn thiện môi trường kế toán để góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán của doanh nghiệp Việt Nam

11

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nữ

25/05/1991

Trường ĐH công nghệ giao thông vận tải

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các công ty chế biến gỗ thuộc tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

12

Nguyễn Thanh Tùng

Nam

14/10/1982

NXBGD Việt Nam

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong công ty TNHH MTV nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

13

Hoàng Thị Kim Ưng

Nữ

04/06/1988

Học viện Tài chính

Hoàn thiện hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

 


 

TỔNG HỢP HỔ SƠ  XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018 ĐỢT 2

 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

           
 

Tiểu ban: 02

       

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Đề tài đăng ký dự tuyển

1

Nguyễn Trung Đức

Nam

20/05/1991

Sở tài chính Nghệ An

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp  nước ngoài tại tỉnh Nghệ An theo hướng phát triển bền vững

2

Phạm Thanh Hà

Nam

17/12/1987

Học viện Tài chính

Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3

Đỗ Văn Hải

Nam

15/10/1976

Tạp chí Tài chính

Phân cấp quản lý địa phương, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình

4

Hồ Viết Hoàn

Nam

18/09/1977

Tổng cục Hải quan

Quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa gia công và sản xuất xuất khẩu thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

5

Phạm Xuân Hương

Nam

04/04/1987

Bộ Quốc Phòng

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Binh chủng Pháo binh

6

Nguyễn Thanh Huyền

Nữ

22/08/1989

Đại học Vinh

Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An

7

Khamla Chandala

Nam

01/06/1980

Văn phòng Bộ Tài chính - Lào

Quản lý đầu tư công trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở CHDCND Lào

8

Nguyễn Thanh Khiết

Nam

29/07/1974

Cty TNHH kiểm toán ASCO

Cơ chế quản lý tài chính của các doanh nghiệp ppp

9

Phạm Thị Kim Len

Nữ

30/09/1988

Học viện Tài chính

Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Hải Dương

10

Phan Lê Nga

Nữ

17/04/1982

Học viện Chính sách và Phát triển

Liên minh quốc tế về thuế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

11

Đồng Thị Phương Nga

Nữ

30/08/1986

Học viện Hậu cần

Giải pháp tài chính thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trong học viện, nhà trường quân đội

12

Mai Xuân Thái

Nam

03/07/1981

Văn Phòng Chính Phủ

Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

13

Tạ Ngọc Thắng

Nam

17/07/1988

Bộ Công an

Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

14

Tô Quỳnh Thảo

Nữ

18/12/1979

Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính

Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất để tính thu, chi ngân sách Nhà nước về đất đai nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

15

Nguyễn Thùy Trang

Nữ

21/01/1991

Học viện Tài chính

Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận ở Việt Nam

16

Nguyễn Minh Tuấn

Nam

07/01/1994

Cục thuế Hà Giang

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế ở các tỉnh miền núi (nghiên cứu thực tiễn tại Hà Giang)

17

Phạm Xuân Thắng

Nam

31/12/1972

Trường ĐH Y Hà Nội

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với bệnh viện trực thuộc các trường đại học y dược công lập ở Việt Nam

18

Đoàn Thị Mỹ Quyên

Nữ

16/11/1996

Bộ Tài chính

Thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành nông nghiệp

 


 

TỔNG HỢP HỔ SƠ  XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018 ĐỢT 2

 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

Tiểu ban: 03

       

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Đề tài đăng ký dự tuyển

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

12/07/1990

Đại Học Hà Nội

Cơ cấu nguồn vốn mục tiêu của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

2

Vũ Ngọc Anh

Nữ

15/07/1988

Học viện Tài chính

Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thuật Việt Nam

3

Nguyễn Thị Phương Anh

Nữ

22/10/1993

ĐH Công nghiệp Việt - Hung

Hoàn thiện chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4

Lê Xuân Đại

Nam

21/07/1980

Học viện Tài chính

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

04/07/1982

ĐH Tài chính -Ngân hàng Hà Nội

Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong cạnh tranh tự do giữa các NHTM ở Việt Nam

6

Hà Hoàng Như

Nữ

09/12/1978

ĐH Sài Gòn

Nghiên cứu sự tích hợp thông tin tài chính và phi tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết Việt Nam

7

Nguyễn Hữu Tân

Nam

10/02/1992

Học viện Tài chính

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty ngành thép niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

8

Nguyễn Thu Thương

Nữ

04/12/1992

Học viện Tài chính

Hoàn thiện chính sách tổ cổ tức tại các công ty cổ phần xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

9

Đoàn Anh Tuấn

Nam

20/03/1979

Học viện Chính sách và Phát triển

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ góc độ quản trị công ty

 

Các tin khác:
  • THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC ÔN THI CÁC MÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 ĐỢT 01 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • THÔNG BÁO: ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ LỄ KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 27 (2018-2020) ĐỢT 02
  • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018 ĐỢT 2
  • Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 02 tại Học viện Tài chính
  • QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH