thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 6
Số lượt truy cập: 2635468 
Tin tức / Tin tức nổi bật
BỔ SUNG DỮ LIỆU CAO HỌC/NGHIÊN CỨU SINH
Thực hiện Công văn số 78/BGDĐT-VP ngày 07/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai báo cáo năm học 2018-2019, Học viện Tài chính đề nghị anh/chị bổ sung thông tin người học. Thời hạn trả lời: ngày 10/7/2019.

 

Kính gửi các học viên cao học/Nghiên cứu sinh

Thực hiện Công văn số 78/BGDĐT-VP ngày 07/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai báo cáo năm học 2018-2019, Học viện Tài chính đề nghị anh/chị bổ sung thông tin người học bằng cách trả lời các câu hỏi tại link sau đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegfVkUU3HABdFEyx9fcJcz2ahQ8n0G8yTbKn9nJRVezGlJZw/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Thời hạn trả lời: ngày 10/7/2019.

 

Lưu ý: Dữ liệu yêu cầu thống kê của Bộ GD&ĐT rất lớn, Học viện Tài chính đã cung cấp tất cả các thông tin của Cao học viên và Nghiên cứu sinh để gửi cho Bộ. Tuy nhiên, Bộ không nhận dữ liệu của Học viện gửi với lý do còn thiếu một số thông tin về số CMND, tôn giáo, địa chỉ thường trú... của anh/chị. Thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ làm cơ sở để Quản lý dữ liệu trong quá trình học và đối chiếu bằng sau này. Rất mong sự hơp tác của Anh/Chị

Xin trân trọng cảm ơn!