thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LICH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LÃ THỊ LÂM
Ngày đăng: 24-05-2016

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lã Thị Lâm 

Về đề tài: Nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay”

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ số 428/QĐ-HVTC ngày 04/05/2016

Thời gian: 15h30 ngày 14/06/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.