thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Giới thiệu khoa SĐH
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN MINH THÀNH
Ngày đăng: 18-01-2018

 Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Minh Thành

Về đề tài: “Hoàn thiện kế toán quản trị tại các đơn vị thuộc Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán;

Mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ 1548QĐ-HVTC ngày 28/12/2017

Thời gian: 15h00 ngày 02/02/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.