thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Giới thiệu khoa SĐH
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO LÊ THANH HÀ
Ngày đăng: 19-01-2018

 Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thanh Hà

Về đề tài: “Kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng;

Mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 16/QĐ-HVTC ngày 03/01/2018

Thời gian: 15h00 ngày 05/02/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự