thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN BÍCH NGỌC
Ngày đăng: 11-06-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Bích Ngọc 

Về đề tài: “Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thủy

Thành phần theo QĐ 588/QĐ-HVTC ngày 20/05/2019

Thời gian: 15h ngày 19/06/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.