thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Giới thiệu khoa SĐH
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐỖ QUỐC VIỆT
Ngày đăng: 29-07-2019

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đỗ Quốc Việt 

Về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 757/QĐ-HVTC ngày 01/07/2019

Thời gian: 15h ngày 02/08/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!